Skolen Sputnik Hvidovre (4.-10. klasse)

Vi bor på Arnold Nielsens Blvd. 68, 2650 Hvidovre.

Skolen Sputniks afdeling i Hvidovre tilbyder dagbehandling (behandling og specialundervisning) for børn og unge inden for autismespektret.

Afdelingen giver mulighed for en stor grad af individuel støtte, samtidig med, at vi hele tiden søger udvikling og større fællesskaber for den enkelte. Vi indskriver børn og unge i mellemtrin og udskoling.

Skolen er en del af Sputnik Campus Hvidovre, som også rummer et stu-tilbud.

Hvem går på afdelingen?

 • De fleste elever har udfordringer inden for autismespektret samt psykiatrinære udfordringer som f.eks. angst og OCD og ofte også kombinationer af flere diagnoser.
 • Eleverne er sårbare og ængstelige og vil typisk være uhensigtsmæssigt udfordret i større og komplekse sammenhænge.
 • Eleverne har i reglen flere forliste skolegange bag sig, ofte både fra folkeskoler og specialskoler. For mange har det medført massive skolevægringsproblematikker.​

 

Fysiske rammer

 • Afdelingen er indrettet, så hver elev har sin egen baseplads. Basepladsen er i rum med 2-4 andre elever. Hver elev er tilknyttet en klasse og fællesundervisningen foregår i klassens fælleslokale.
 • Vi har flere fællesrum, med mulighed for diverse brætspil, puslespil, konsolspil, bordtennis og bordfodbold. Herudover har vi et fælles spiselokale, et vægttræningsrum, musikrum og et værksted, hvor eleverne kan lave alt fra cykler til bælter og ting i træ.
 • Fysik/kemi og idræt bliver undervist på den lokalt tilknyttede folkeskole.
 • De fysiske rammer er indrettet, så de tilgodeser et overskueligt, stille og trygt miljø med forudsigelig struktur.​
 • Skolen ligger i centrum af Hvidovre med busser lige uden for døren.

Specialundervisning

På Sputniks afdeling i Hvidovre har eleverne mulighed for at få undervisning i fuld fagrække tilpasset den enkelte. Eleverne modtager undervisning i de fag, som svarer til deres klassetrin. Al undervisning er individuelt tilrettelagt og tager udgangspunkt i elevens faglige ståsted samt sociale og personlige udfordringer.

Udover de faglige kompetencer arbejder vi målrettet med at styrke de sociale og personlige kompetencer.​ Vi insisterer på udviklingen og på at arbejde med det, der er svært – i passende omfang og i det tempo, eleven kan være med på.

 

 

Personalets uddannelse

Personalet er sammensat af lærer og pædagoger, som løbende efteruddannes systemisk-narrativt og superviseret. Alle medarbejdere gennemfører et grundkursus i autisme og efter behov kurser i øvrige problemstillinger.

Vi vægter, at barnet og familien bliver tilknyttet ganske få undervisere, som kommer til at kende dem rigtigt godt og kan støtte dem i den faglige og sociale udvikling.

Afdelingen har to interne psykologer.

 

Læs mere om personalets uddannelse

Fællesskab med andre børn og unge

 • Underviserne deltager i pauseaktiviteterne i det omfang, det er nødvendigt. Der laves individuelle aftaler med alle elever, hvilket sikrer at alle får mulighed for at deltage i en fælles aktivitet, hvis de ønsker det.
 • Herudover har vi en række traditioner, der sigter på at give eleverne en oplevelse af fællesskab og normalitet, f.eks. juleafslutning, fastelavn og sommerarrangementer.
 • Eleverne får tilbudt morgenmad og frokost på skolen. Maden er sund og god og samtidig lavet med hensyn til elever med sansemæssige forstyrrelser.

Forældresamarbejde

I Sputnik har vi et udvidet forældresamarbejde, hvor vi bl.a. tilbyder forældregruppeaftener ca. seks gange om året, hvor elevernes forældre kan mødes med ligesindede forældre og udveksle erfaringer.​

Læs mere om forældresamarbejde

Kontakt

 • Afdelingsleder Carsten Bøgelund 29 11 16 02, Souschef Jakob Iversen 41 62 04 00
 • Ved spørgsmål om visitation, kontakt visitationsansvarlig Lars Wagner 51 78 46 26

Andre dagbehandlingstilbud

Sputnik tilbyder også dagbehandling (behandlings- og specialundervisningstilbud) i København, Gentofte, Greve og Hillerød.

Se listen over afdelinger for elever med autisme og psykisk sårbarhed.

Kontakt os

Afdelingsleder Carsten Bøgelund

Tlf.: 29 11 16 02

CLA@skolensputnik.dk

Souschef Jakob Iversen

Tlf.: 41 62 04 00

JIV@skolensputnik.dk

Visitationsansvarlig Lars Wagner

Tlf.: 51 78 46 26

LWA@skolensputnik.dk

Nyhedsbrev

Få fagartikler, kursustilbud, invitationer
til gratis temaaftener og historier om
Sputniks børn og unge. ?⭐️??
Tilmeld nyhedsbrev