Hvorfor er børneinddragelse vigtigt?

For at skabe de rette udviklingsmuligheder for børn og unge i udsatte positioner kræver det rum og tid til at lytte til dem. Ved at inddrage børn og give dem indflydelse, skaber det en følelse af ejerskab hos dem, hvilket baner vejen for højere kvalitet i beslutninger og indsatser, der vedrører barnet eller den unge.

Download månedens redskab som PDF

 

Hvordan understøtter man børneinddragelse?

For at børneinddragelse kan finde sted, peger den nordirske professor Laura Lundy på tilstedeværelsen af fire afgørende elementer:

  •  rum,
  •  stemme,
  •  modtager,
  •  og indflydelse.

Det handler om, at der skal være et inkluderende og trygt rum til, at barnet kan udtrykke sine synspunkter; barnet skal støttes i at give udtryk for sin stemme og sine synspunkter; barnets stemme skal blive hørt af relevante modtagere; og barnets synspunkter skal gives passende vægt og indflydelse i en beslutningsproces.

 

Børn har ret til at blive hørt

Ifølge artikel 12 i FN’s Børnekonvention har børn ret til at blive hørt og inddraget i sager, der vedrører dem og deres liv. Den ret blev styrket yderligere i Danmark med Barnets Lov, der er vedtaget og træder i kraft i til januar 2024.

 

Download månedens redskab

Månedens redskab, børneinddragelse, er udarbejdet med fokus på børn med skolevægring eller bekymrende skolefravær, men kan benyttes i alle børnesager. Klik på billedet for at downloade månedens redskab som PDF.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan finde flere konkrete redskaber, som du kan benytte i det socialpædagogiske og behandlingsmæssige arbejde, i Sputniks Redskabskatalog – en socialpædagogisk værktøjskasse med i alt 20 redskaber.

Læs mere om Sputniks Redskabskatalog

 

Vidste du, at…

Kursuscenter Sputnik underviser på kurser for lærere og pædagoger. Se fx kurser om specialundervisning, konflikthåndtering m.fl.

Kursus i specialundervisning og klasseledelse

Kursus i konflikthåndtering