Besøg også:

Hverdagen​ i Skolen Sputnik

Denne side beskriver hverdagen på Sputniks forskellige skoler. 

Den daglige indsats indeholder bl.a. følgende:

Sund mad

Eleverne bliver tilbudt morgenmad og frokosthver dag. Maden er en del af en sund skolehverdag og samtidig en mulighed for at øve sig i at indgå i dagligdags fællesskaber.

Skoledagen

Undervisningen i Sputnik skal leve op til Folkeskoleloven, herunder Folkeskolereformens timeantal, mål, tests m.m.

Elevernes hverdag er forskellig, alt efter alderstrin. Der bliver taget individuelle hensyn til alle elever; vi differentierer og lægger pauser ind i undervisningen efter behov.

Elementer i undervisningen:

 • Individuelle undervisningsplaner, der tager udgangspunkt i elevens faglige ståsted.
 • Individuelle elevplaner for den socialpædagogiske og behandlingsmæssige indsats.
 • Eleverne har en personlig arbejdsplads og adgang til pc.

 • Vi arbejder som udgangspunkt mod, at eleverne føres til Folkeskolens Afgangsprøve (FP9) i alle prøvefag.
 • Idræt og bevægelse er en del af undervisningen, når det er muligt, og vi laver afbræk med fysisk bevægelse, når koncentrationen daler.
 • Udflugter og ekskursioner ud af huset, som kan have fagligt og/eller socialpædagogisk indhold. Turene tager hensyn til målgruppens udfordringer og interesser.
 • Minimum tre årlige temauger med fælles emner, f.eks. sport og natur, verdensreligioner og ernæring og sundhed.
 • Elever i udskolingen laver projektopgave, hvor de arbejder med et selvvalgt projekt i to uger.
 • For elever i udskolingen mulighed for kortere og længere praktikforløb i tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning samt brobygningsforløb – udslusning til erhvervsuddannelser.

Øvrige aktiviteter:

 • Hver elev får tilknyttet en ”Yndlingslærer”, som har fokus på elevens udvikling og trivsel. Dette er en hjørnesten i arbejdet med eleverne og udspringer af relationspædagogikken. Yndlingslæreren har jævnlige samtaler med eleven, hvor indholdet kan være af faglig eller trivselsmæssig karakter.
 • Vi tager ind imellem på ture ud af huset, af og til også med overnatning (deltagelse er frivillig).  Det pædagogiske mål er, at elever og voksne får fælles oplevelser af en anden karakter end skolens hverdag, som kan skabe tættere relationer til gavn for elevernes fremtidige forløb.

Læs om vores tilgang til magtanvendelser. ​

Særligt for elever med autisme og psykisk sårbarhed:

 • Et roligt og overskueligt undervisningsmiljø
 • Et skole– og dagbehandlingstilbud hvor der hele tiden er deltagende voksne, som kan sikre et miljø fri for mobning
 • For psykisk sårbare elever kan vi indgå særlige aftaler (mod merpris fra kommunen) om et transporttilbud i en kortere periode.​

Læs mere...

Udvidet forældresamarbejde

Sådan foregår visitationen​

Læs om faciliteterne på de enkelte skoler​

Kontakt visitationsansvarlig

Lars Wagner

☎ ​51 78 46 26​​

LWA@skolensputnik.dk 

Tilmelding til nyhedsbrev

Få nyt fra Sputnik i din indbakke. Ved tilmelding får du samtidig fem brugbare pædagogiske redskaber til at forebygge og håndtere konflikter.

Sociale medier