Forældresamarbejde

I Sputnik prioriterer vi forældresamarbejde meget højt. Samarbejdet er baseret på anerkendelse og respekt. Det betyder, at vi i perioder med stor frustration, sorg eller stress er ekstra imødekommende og hjælper med at finde løsninger, også på problemer, der rækker ud over skolegangen.

Alle Sputniks skoler har personale, der er efteruddannede og/eller har særlig erfaring inden for familiebehandling.

Læs om behandling og familiebehandling i Sputnik

Tilbud i forældresamarbejdet

Vi har forskellige tilbud til forældre, hvis børn går i Sputnik. Tilbuddene omfatter f.eks.:

 • Vi ringer eller mailer mindst en gang om ugen og fortæller, hvordan det går og har fokus på de små succeser.
 • Vi laver klare aftaler om, hvem der har ansvar for hvad i elevens liv, og vi støtter op om stabile rammer i hjemmet.
 • Vi hjælper med redskaber til hjemmet for forældre med børn, der har diagnoser, f.eks. ugeplaner og andre visuelle elementer.
 • Vi inviterer til statusmøder (netværksmøder) to gange om året, hvor vi samler familie, sagsbehandler, evt. støttekontakt-person og andre relevante deltagere.
 • Ved behov tilbyder vi et samtaleforløb kaldet mentaliseringsbaseret familiebehandling, som varetages af vores familiebehandlingsteam.
 • Vi tilbyder aftenkurser i autisme og aftenkurser i ADHD gratis for forældre i Sputnik.

Hvorfor forældresamarbejde?​

Vi ser forældre som ressourcer i samarbejdet. Forældre kender deres børn bedst, og de kan ofte hjælpe os undervisere ​med at forstå børnene og tilbyde dem den rette støtte.

Forældresamarbejdet betyder også, at forældrene får nemmere ved at bakke om om hverdagen i Sputnik, fordi de kender personalet og ved, hvad der foregår på afdelingen.

Læs mere om hverdagen på Sputniks afdelinger

Udtalelse fra forældre

Herunder er et eksempel på en udtalelse om forældresamarbejdet. Udtalelsen er fra forældre til en elev i Sputnik. Navnet på eleven er ændret.

“Da Sebastian startede var han en trist dreng med næsten intet selvværd, og vi som forældre var usikre og frustrerede over den manglende forståelse for Sebastians udfordringer. Men allerede fra den første tid på Sputnik følte vi os hjemme, der var smil og tid til en kop kaffe med både os og bedsteforældre, samtidig med at vi mærkede det engagement og den professionalisme der kendetegner stedet. Dette har været uændret i alle årene, vi har haft et glimrende samarbejde med alle med tilknytning til skolen. Sebastian har været glad for skolen og hans lærere/pædagoger, han har følt sig tryg, set og hørt, og han har tilegnet sig kompetencer som har gjort det muligt for ham at gå videre i livet, hvor han lige nu går i gymnasiet uden støtte. Vi oplever som forældre, at en væsentlig årsag til det, er de dejlige mennesker som Sebastian og vi var så heldige at møde på Sputnik.”​

Rart at vide for forældre​

 • Alle elever får tilbudt morgenmad og frokost på skolen hver dag.
 • Vi er i tæt dialog om dit barns udvikling og kan samarbejde med familien om træning af selvtransport.
 • Dit barn får de fag og timeantal, man skal, og det er muligt at tage Folkeskolens Afgangsprøve.
 • Eleverne har som udgangspunkt ikke lektier for – skolearbejdet klares i skolen.
 • Vi tager individuelle hensyn og undervisningen differentieres, så det passer til dit barns standpunkt uagtet klassetrin.
 • Personalet er uddannet i specialpædagogik og modtager jævnligt supervision af afdelingens psykolog eller andre relevante eksterne fagpersoner.
 • Personalet har morgenmøde hver dag, hvilket betyder, at alle er orienteret om vigtige beskeder vedr. dit barn.
 • Der er løbende optag på skolen og som udgangspunkt altid ledige pladser. Vi kan rykke hurtigt, fra kommunen har visiteret, og til der er et skoletilbud klar til dit barn. Vi er samtidig grundige i visitationen, så vi sikrer os, at barnet kommer på den rigtige skole.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Visitationsansvarlig

Lars Wagner

51 78 46 26 / LWA@skolensputnik.dk

Områdechef Skolen Sputnik

Jesper S.T. Larsen

20 30 17 85 / JLA@skolensputnik.dk

Nyhedsbrev

Få nyt fra Sputnik i din indbakke.

Ved tilmelding får du 25 % på
Sputniks Redskabskatalog.

Tilmeld nyhedsbrev