Hvordan kan gruppeforløb være med til at skabe et trygt rum og hjælpe elever med deres udfordringer? På Skolen Sputnik Vanløse, Bogholder Allé, har en gruppe elever været igennem et gruppeforløb, hvor de har arbejdet med selvforståelse.

Gruppeforløb er en del af vores behandlingsmæssige og socialpædagogiske indsats i Sputnik. Tine Finsen og Katrín Magnúsdóttir, to psykologer fra Sputnik, har tilrettelagt og gennemført et gruppeforløb for fire elever på mellemtrinet i Skolen Sputnik Vanløse. Forløbet strakte sig over fem sessioner i foråret 2023.

Tine og Katrín fortæller, at gruppeforløb giver god mulighed for at arbejde med den socialpædagogiske behandling og udforske nogle andre emner end dem, som eleverne møder i den øvrige undervisning.

Hvad er et gruppeforløb?

  • Et afgrænset forløb med en tydelig tematik
  • Fast deltagerkreds gennem hele forløbet.
  • Fast, didaktiseret form, som er genkendelig fra gang til gang.
  • Behandlingsmæssigt eller socialpædagogisk formål.
  • Kan være frivilligt eller obligatorisk.
Billede af Tine Finsen og Katrín Magnusdóttir

Gruppeforløbets overordnede tematik var selvforståelse.

Tine og Katrín har haft fokus på nogle af de typiske udfordringer, som eleverne på skolen har, og i den forbindelse fremhævede de vigtigheden af at være forskellige. Gennem korte film, gruppeøvelser og snak har de arbejdet med psykoedukative emner såsom jeg-støtte, sanser og mentalisering.

Det primære formål med gruppeforløbet var at fremme børnenes selvforståelse og at skabe et trygt rum til at kunne tale om noget følsomt. Så dét at dele ting med hinanden og lytte til hinanden kunne noget i sig selv. Og ikke at føle sig så alene om at stå i nogle af de udfordringer, som de står i.
– fortæller Tine.

Katrín supplerer: ”at styrke børnenes mentaliserings evne var også et vigtigt formål med forløbet. At hjælpe dem med at forstå sine egne og andres følelser. ”

 

Emner:

  • Session 1: Hvem er jeg?
  • Session 2: Sanseintegration
  • Session 3: Mentalisering
  • Session 4: Musik og følelsesudtryk
  • Session 5: Styrker

At kende sine styrker

Efter 4. session fik eleverne en lille, frivillig opgave med hjem. Opgaven gik ud på, at man skulle interviewe sine forældre og sin fokusvoksen om sine styrker. Her fik hhv. forældre og fokusvoksen til opgave at skrive tre ting ned på et papir, som de godt kan lide, at barnet gør.

I 5. og sidste session læste Tine og Katrín elevernes udfyldte papirer højt.

Det var en virkelig en god øvelse. Man kunne tydeligt se og mærke på dem, at de syntes, det var så dejligt at høre om alle de positive ting, som andre havde sagt om dem.

– fortæller Katrín.

Tine supplerer: ”Ja, og der var en god ro i rummet til at lytte til de andres fortællinger. På den måde gav gruppens dynamik mulighed for at skabe positive erfaringer samt oplevelse af bevidning og resonans.”

”Kan vi gøre det igen?”

Efter forløbet gav eleverne udtryk for, at forløbet havde været godt, og at de gerne ville deltage i igen. En af eleverne spurgte, om de ikke kunne gøre det igen efter sommerferien.

Tine og Katrín fortæller desuden, at de har fået god viden ud af forløbet, som de kan bruge til deres videre arbejde: ”Vi har lært eleverne bedre at kende, og vi er blevet skarpere på, hvad behandlingsindsatsen kalder på.” fremhæver Tine.

Skolen Sputnik Vanløse

Sputniks afdeling i Vanløse er for elever fra 0.-6. klasse med autisme og som regel også komorbiditet, fx ADHD, ADD, angst, OCD, selvskadende adfærd m.m.

Børnene, der går på skolen, har brug for at være i et skolemiljø, hvor rammerne og kravene i langt højere grad kan tilpasses barnets behov frem for omvendt. Fælles for børnegruppen er også, at de gerne vil legen og fællesskabet, men kan have svært ved det i praksis. De har derfor brug for støtte til udvikling af strategier og kompetencer, der sætter dem i stand til at indgå hensigtsmæssigt i sociale sammenhænge.

Læs mere om Skolen Sputnik Vanløse