Hvad er dagbehandling?

Skolen Sputnik er et dagbehandlingstilbud. Dagbehandling er for børn og unge med særlige behov, som ikke kan rummes i folkeskolen eller på en specialskole.

I januar 2024 trådte en ny dagbehandlingslov i kraft. Med denne lov skifter dagbehandlingsskoler navn til ‘behandlings- og specialundervisningstilbud’. Dette sker for at understrege det todelte fokus på netop behandling og specialundervisning.

For at komme i dagbehandling skal kommunen både have vurderet barnets behov for dagbehandling (barnets lov) og behov for specialundervisning (folkeskoleloven).

Dagbehandlingsskoler følger de almindelige bestemmelser i Folkeskoleloven, ift. hvor mange timer eleverne skal være i skole, hvad de skal undervises i m.m. Der bliver dog taget individuelle hensyn og kan søges forskellige dispensationer for børn og unge i dagbehandlingstilbud.

Der er flere ansatte pr barn i dagbehandling end i folkeskoler og de fleste specialskoler.

Dagbehandling – et midlertidigt tilbud, ikke en specialskole

  • Dagbehandling er et midlertidigt tilbud, hvor målet altid er at inkludere barnet/den unge ind i et større undervisningsmiljø, i det tempo som den enkelte kan følge med i.
  • Et dagbehandlingstilbud er en blanding af socialpædagogik, behandling og undervisning. Det vil sige, børnene/de unge bliver undervist i dansk, matematik, engelsk osv. og samtidig er der en behandlingsindsats, som f.eks. kan omfatte at få nye strategier til at håndtere følelse af afmagt, til at leve med en diagnose eller til at indgå i sociale fællesskaber sammen med andre elever.
  • I Skolen Sputnik indgår behandlingen både som en del af undervisningen, i pauserne, i understøttende undervisning og i samtaler ved siden af undervisningen.
  • Skolen Sputnik tilbyder ud over den integrerede, pædagogiske behandlingsindsats også en psykologisk behandlingsindsats og en familiebehandlingsindsats som en fast del af tilbuddet. Læs om behandling i Sputnik.

Skolen Sputnik er ikke en privatskole

Skolen Sputnik er privat dagbehandling. Det betyder, at vi er en organisation med et selvstændigt ejerskab, som har aftaler med forskellige kommuner. Vi har bl.a. vundet et stort dagbehandlingsudbud i 18 kommuner, herunder f.eks. København, Frederiksberg, Gentofte, Rødovre og Hillerød. Alle kommuner kan indskrive børn/unge i Sputnik.

Vi er ikke en privatskole, og der er ingen egenbetaling for forældre, hvis børn bliver indskrevet i Sputnik.

Læs referencer fra vores samarbejdspartnere

Hvem kan komme i dagbehandling?

Ifølge en opgørelse fra Københavns Kommune er de mest almindelige diagnoser blandt børn i dagbehandling angst, ADHD og autisme.

Det er sagsbehandler eller PPR i kommunen, der visiterer et barn til dagbehandling og bestemmer om den pågældende vil have bedst af f.eks. at komme i en kommunal behandlingsskole, en specialskole eller i f.eks. Sputnik. Ofte har kommunen et visitationsudvalg på tværs af børne- og socialforvaltning.

​Når et barn eller en ung er indstillet til dagbehandling i Skolen Sputnik, tager vi en grundig snak med forældrene, barnet/den unge og sagsbehandler for at finde ud af, om vi er det rette sted, så oplevelsen af skoleskiftet ikke bliver et nederlag for eleven. Læs mere om visitationsproceduren for dagbehandlingstilbud.​

Dagbehandling i Skolen Sputnik

Dagbehandling for elever med autisme og psykisk sårbarhed

Dagbehandling for elever med socio-emotionelle vanskeligheder og ADHD​

Indskriv en elev i Skolen Sputnik

Visitationsansvarlig Lars Wagner
51 78 46 26
LWA@skolensputnik.dk​

Læs om visitationsproceduren

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Visitationsansvarlig

Lars Wagner

51 78 46 26 / LWA@skolensputnik.dk

Områdechef Skolen Sputnik

Jesper S.T. Larsen

20 30 17 85 / JLA@skolensputnik.dk

Nyhedsbrev

Få nyt fra Sputnik i din indbakke.

Ved tilmelding får du 25 % på
Sputniks Redskabskatalog.

Tilmeld nyhedsbrev