Hvad er skolevægring?

Skolevægring kan beskrives som en vedvarende modvillighed mod at komme i skole, hvilket kan komme til udtryk som foregivet sygdom eller pjækkeri.

Anne Vibeke Fleichners definerer i bogen ’Jeg vil ikke i skole’ skolevægring som ”…barnets forsvar mod oplevet ubehag eller urimelighed”.

Når man spørger “Hvad er skolevægring?”, er det vigtigt at blive klog på, hvad det er for en oplevet ubehag eller urimelighed, som barnet ikke kan magte.

Se Sputniks tilbud om hjælp til skolevægring

Socialstyrelsens definition på skolevægring

I rapporten “Børn med autisme og skolevægring” benytter Socialstyrelsen desuden denne definition på skolevægring:

“Skolevægring defineres som perioder af længere varighed, hvor barnet med autisme sjældent eller aldrig kommer i skole, og ikke har kontakt eller interaktion med andre end den nærmeste familie.”

Skolevægring som fællesskabsanliggende

Hos Socialstyrelsen defineres skolevægring desuden som et fællesskabsanliggende. Det vil sige, at skolen, familien og netværket skal trække i samme retning for at lykkes med at skabe trivsel og øget skolegang i barnets liv igen. Det kan lyde banalt, men er noget af det, der ofte går galt, når skolevægring ikke opdages hurtigt nok eller håndteres forkert. Svaret på spørgsmålet “Hvad er skolevægring?” eller måske snarere, “Hvordan skal man gå til skolevægring?” kan derfor også være: (som) et fællesskabsanliggende.

hvad er skolevaegring

Hvor mange børn har skolevægring?

Der er forskellige tal for, hvor mange børn og unge, der oplever skolevægring.

Anne Vibeke Fleischer og Dansk Psykologisk Forlag skriver: “Man regner med, at omkring 5 % af alle børn rammes af skolevægring.”

Socialstyrelsen har i 2016 lavet en oversigt over, hvordan fraværet ser ud for børn og unge med autisme og angst. De viser for skoleåret 2015/2016:

  • børn uden autisme har 5,5 % fravær.
  • børn med autisme har 9,7 % fravær. .
  • børn med autisme og angst har 17,5 % fravær.

Tallene siger ikke i sig selv noget om, hvad skolevægring er, eller hvor mange børn, der har skolevægring. Men det fortæller om et bekymrende højt skolefravær, der uden den rette indsats, kan udvikle sig til skolevægring.

Socialstyrelsens rådgivningsorgan VISO oplyser desuden, at 60 % af alle VISO-sager vedr. børn med autisme, også rummede en skolevægringsproblematik (2019).

Er tallet i stigning?

VISO udgiver hvert år en rapport, der viser, hvilke henvendelser de har fået i det foregående år.
VISO’s årsrapport for 2019 viser næsten en fordobling i antallet af skolevægringssager fra 2018-2019.

Det er dog ikke nødvendigvis et udtryk for en stigning i skolevægring, men kan også være udtryk for en stigende opmærksomhed på skolevægring og skolefravær.

Vidste du? Sputnik er VISO-leverandør

Lav en skolevægringspolitik

I Sputnik mener vi, at alle skoler bør have en skolevægringspolitik, ligesom man fx har en mobbepolitik. De fælles retningslinjer sikrer, at personalet har viden om bekymrende skolefravær, at man har en fast procedure til at koordinere indsatsen, at tegn på skolevægring opdages i tide, og at både børn og forældre inddrages.

Heldigvis behøver du ikke starte fra bunden. Vi har lavet et oplæg til en skolevægringspolitik, som din skole er velkommen til at kopiere eller lade sig inspirere af.

Hent inspiration til skolevægringspolitik

Litteratur om skolevægring

Du kan læse mere om, hvad skolevægring er. Der er udgivet en del rapporter og bøger om skolevægring. Her kan du få et overblik over nogle af de vigtigste og se forskellige skolevægrings-definitioner:

Vil du vide mere om skolevægring?

Få en professionel afdækning og rådgivning om, hvad der er på spil, når et konkret barn eller ung ikke kommer i skole.

Vis mig Sputniks Skolevægringspakke

Tag et kursus, der klæder dig på til at arbejde systematisk med børn og unge, der ikke vil i skole.

Ja tak, vis mig Kursus i skolevægring

Ud fra vores erfaring med skolevægringssager kan vi pege på fire beskyttende faktorer i samarbejdet omkring børn og unge med bekymrende skolefravær.

Skolefravær – 4 beskyttende faktorer

Kontakt os for hjælp til skolevægring

Ring eller skriv til os, hvis du vil høre mere eller have hjælp til skolevægring.

Behandling af skolevægring - kontakt

Lars Wagner
Visitationsansvarlig
Tlf. 51 78 46 26
Mail: LWA@skolensputnik.dk

 

Kontakt os

Ring eller skriv til os, hvis du vil høre mere eller have hjælp til skolevægring.

Lars Wagner

Tlf.: 51 78 46 26

LWA@skolensputnik.dk

Nyhedsbrev

Få nyt fra Sputnik i din indbakke.

Ved tilmelding får du også mulighed for at købe Sputniks Redskabskatalog til -20%.

Tilmeld nyhedsbrev