Job

Tak for interessen. Vi har ingen ledige stillinger i Skolen Sputnik pt.

Se evt. ledige job hos Sputnik STU eller Sputnikkollegiet.

Se vores jobsite hos Ofir

Her kan du altid se, om vi har ledige stillinger: https://skolensputnik.brandero.com/ ​

​Følg os på LinkedIn og Facebook

Du er også velkommen til at ‘synes godt om’ eller følge Sputniks sider på LinkedIn og Facebook, så ser du automatisk, når vi slår nye stillinger op.​

Uopfordrede ansøgninger

Du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til Anne Berglund på ANB@skolensputnik.dk. Skriv venligst ‘Uopfordret ansøgning’ i emnefeltet. Alle henvendelser bliver læst, besvaret og behandlet seriøst.

Overenskomst med SL

Sputnik har overenskomst med SL, som dækker alt personale, der arbejder med børn og unge, uanset uddannelsesbaggrund. Det er en såkaldt områdeoverenskomst, som er den gængse praksis på det private område, modsat en uddannelsesoverenskomst, som er praksis i det offentlige.

Vi har tiltrådt en landsdækkende overenskomst, som er aftalt mellem SL og Dansk Erhverv, og vi har lokalaftale med SL.

Kontrovers med Danmarks Lærerforening

DLF har indledt blokade i København og Frederiksberg mod Sputnik, Basen, Isbryderen, Skolen ved Sorte Hest og Vikasku. Det har ikke været muligt gennem forhandlinger at tydeliggøre over for DLF, at det arbejde der udføres i privat dagbehandling er væsentligt forskelligt fra det, der udføres på specialskoler og heldagsskoler. DLF har ikke tidligere interesseret sig for privat dagbehandling og har derfor ingen erfaring med vores område. DLF bruger derfor specialskoler og heldagsskoler som reference. Det arbejde, der udføres i Sputnik tager udgangspunkt i en integreret indsats mellem behandling, socialpædagogik og undervisning samt familiebehandling for at skabe trivsel og udvikling hos det enkelte barn eller ung. Men DLF anerkender ikke dagbehandlingsområdets definition af behandling, og de ser det som en del af det udvidede undervisningsbegreb. Det, der efterspørges, når vi får en henvisning på et barn / ung med mistrivsel, skolevægring, diagnoser eller med en socialt udsat baggrund er primært behandling. Undervisningen bliver ikke nedprioteret, men indgår som en del af en større helhed, der peger frem mod inklusion i folkeskolen, et mindre specialiseret tilbud eller anden uddannelse. Helhed er et grundprincip i dagbehandling og ikke en klassisk opdeling i forskellige fagområder.

Såfremt et barn eller ungs primære behov er specialundervisning, er dagbehandling derfor ikke den korrekte placering. Børn og unge visiteres til Sputnik via sagsbehandleren på baggrund af Serviceloven.