Autisme og psykisk sårbarhed

Sputnik har seks skoler i København, Nordsjælland og Greve for elever med autisme og psykisk sårbarhed, herunder angst. Skolerne er små og overskuelige og tilbyder et roligt, mobbefrit miljø. Vi tilbyder skoler til alle aldersgrupper og klassetrin.

Se oversigt over skoler for elever med autisme og psykisk sårbarhed ​

Autismespektrumforstyrrelser

De fleste af eleverne har diagnoser inden for autismespektret, herunder f.eks.:

 • Aspergers syndrom
 • Infantil autisme
 • Atypisk autisme​

Desuden kan eleverne have krydsdiagnoser, f.eks. kombinationer af autisme og angst, autisme og ADHD, autisme og OCD, autisme og Tourettes syndrom m.fl.

Psykisk sårbarhed

Eleverne har i mange tilfælde været i forbindelse med det psykiatriske system og kan have psykiatriske diagnoser som angst, OCD, skizofreni, depression, stress, bipolar lidelse, Tourette, selvskadende adfærd m.fl. Børnene / de unge trives generelt i et rolig og trygt miljø og mange har en introvert adfærd. En del elever har en massiv angst, der gør det svært for dem at møde i skole og fungere med andre elever.

Hvad er autisme, og hvordan viser det sig?

 • ​Autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse.
 • ​Den viser sig ved udfordringer inden for det sociale og kommunikative område og ved en nedsat forestillingsevne, der kan give en begrænset eller gentagende adfærd (f.eks. særinteresser).
 • ​Det fulde navn er autismespektrumforstyrrelser (forkortes ASF), da autisme er et spektrum af diagnoser. De mest almindelige er
  • ​Infantil autisme
  • ​Atypisk autisme
  • ​Aspergers Syndrom
  • ​GUA (Gennemgribende Udviklingsforstyrrelse Anden)

Læs mere hos Psykiatrifonden

​Hvad er psykisk sårbarhed / særlige behov?

 • ​Psykisk sårbarhed eller særlige behov er en samlebetegnelse for følgende vanskeligheder og diagnoser:
  • ​Angst og stress-relaterede diagnoser, f.eks. socialfobi, generaliseret angst, OCD og PTSD
  • ​Depression, bipolar lidelse
  • ​Personlighedsforstyrrelser som skizofreni og borderline
  • ​Spiseforstyrrelser, selvskade m.m.

​Læs om de forskellige diagnoser hos Psykiatrifonden

Skolehistorik og skoleparathed

Eleverne befinder sig som udgangspunkt kognitivt inden for normalområdet, med de udsving dette indebærer. Vi sigter imod, at eleverne kan tage eksamen i alle eksamensfag.

De fleste af eleverne har en problematisk skolehistorie med sig fra folkeskolen, hvor de ofte har haft en oplevelse af at være holdt udenfor og misforstået og har reageret ved at trække sig fra fællesskabet. Dette enten ved egen drift eller fordi de har reageret uhensigtsmæssigt i pressede situationer, hvor rammerne ikke har kunnet taget tilstrækkeligt hensyn til deres behov for overskuelighed og støtte.

De fleste elever er hjemmeboende.

Tryghed og ro

Eleverne i vores skole fremtræder naturligvis forskelligt, men fælles for elevgruppen er, at ingen af vore elever har en voldelig strategi – dette kan vi ikke tillade, da elevgruppen generelt har stor glæde af den tryghed og ro, vi kan tilbyde.

Vi har mulighed for at tage individuelle hensyn til elever, som har behov for særlige miljøer for at trives og udvikle sig.

Transport

En del af de psykisk sårbare elever har ved forløbets start vanskeligheder med at møde i skole af sig selv. Derfor kan vi efter særlig aftale tilbyde afhentning af elever om morgenen og hjemkørsel om eftermiddagen (mod merpris for kommunen). Dette tilbud skal ses i et udviklingsperspektiv – der sigtes mod at eleverne skal lære selv at transportere sig til og fra skole.​

​Oversigt over autisme-skoler

Indskriv en elev

Visitationsansvarlig Lars Wagner
51 78 46 26
Mail: LWA@skolensputnik.dk​

Læs mere om indskrivningsproceduren