Besøg også:

​Socio-emotionelle vanskeligheder og ADHD

Sputnik har to skoler i København for elever med socio-emotionelle vanskeligheder og ADHD.

Skolen Sputnik Jydeholmen (0.-6. klasse)

Skolen Sputnik Vibevej (7.-10. klasse)

Eleverne har ofte faglige problemer, har svært ved at orientere sig i det sociale felt og foretager ofte uhensigtsmæssige valg i forhold til handlinger og adfærd.

Gennemgående temaer for eleverne er:

 • Ensomhed
 • Isolering
 • Manglende impulskontrol
 • Udadreagerende adfærd
 • Begyndende marginalisering

De fleste af eleverne har flere skoleskift bag sig, som alle bærer præg af nederlag og skuffelser.

Vi sigter imod at elever i udskolingen kan tage eksamen i et eller alle eksamensfag.

Elever med en IQ under normalområdet

Vi har oparbejdet en stor viden og erfaring med elever som kognitivt befinder sig under normalområdet.

Vi er i stand til både undervisningsmæssigt, socialpædagogisk og behandlingsmæssigt at tilgodese problematikker, som vedrører elever med en IQ under normalområdet.

Udvidet forældresamarbejde

Tilliden til voksne i elevens netværk (forældre, lærere, pædagoger m.fl.) er ofte meget lille, og antallet af ressourcestærke voksne er få.

Et udvidet forældresamarbejde er en hjørnesten i vores arbejde med eleverne. Ingen elev kan ses isoleret fra sin familie og vi arbejder med ugentlig, og til tider daglig, kontakt med respekt for familiens behov, motivation og ressourcer.​ Læs mere om forældresamarbejde.

Indskriv en elev i dagbehandling

Konsulent Lars Wagner

51 78 46 26

Mail: LWA@skolensputnik.dk

​Det er kun sagsbehandlere fra kommunerne, der kan indskrive elever. Læs mere om visitation

Læs om hverdagen på Sputniks skoler

Hvad er socio-emotionelle vanskeligheder, og hvordan viser det sig?

 • ​Vanskeligheder i sociale sammenhænge, f.eks. i relation til andre børn og unge eller til voksne.
 • ​Vanskeligheder ved at genkende, nuancere og regulere sine følelser.
 • ​I milde grader kaldes socio-emotionelle vanskeligheder også AKT (udfordringer i Adfærd, Kontakt og Trivsel).
 • ​Socio-emotionelle vanskeligheder opstår ofte hos tidligt skadede børn eller børn med tilknytningsforstyrrelser og ses ofte i kombination med udadreagerende adfærd og ADHD.
 • ​Socio-emotionelle vanskeligheder er en psykisk forstyrrelse, se evt. mere på Socialstyrelsens Vidensportal eller hos Psykiatrifonden.

Hvad er ADHD, og hvordan viser det sig?

 • ​ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder og er en opmærksomhedsforstyrrelse, hvor man er hyperaktiv og impulsiv.
 • ​Børn og unge med ADHD har i udgangspunktet svært ved at koncentrere sig, bliver let afledt og forstyrrer sig selv og af og til andre.
 • ​Man ser ofte vanskeligheder ved at skabe struktur og overblik, og det kan være svært at overskue store mængder af information eller planlægge sin dag.
 • ​En afart af diagnosen er ADD, dvs. hvor man ikke har H’et for hyperaktivitet og ofte har et roligere udtryk.
 • ​Læs mere hos Psykiatrifonden.

Tilmelding til nyhedsbrev

Få nyt fra Sputnik i din indbakke. Ved tilmelding får du samtidig fem brugbare pædagogiske redskaber til at forebygge og håndtere konflikter.

Sociale medier