Besøg også:

Personalets uddannelse og supervision

Vi arbejder i tværfaglige teams, som er sammensat af lærere og pædagoger, som løbende bliver efteruddannet og superviseret.

Som en del af vores værdigrundlag og metode (den integrerede indsats) er det de samme voksne, der foretager undervisning, socialpædagogik og behandling. For at kvalificere personalet til det har vi en række tiltag:

  • Medarbejderne gennemfører en etårig systemisk efteruddannelse.
  • Personale, der arbejder med målgruppen, bliver tilbudt grundkursus i hhv. autisme eller ADHD og efter behov kurser i øvrige problemstillinger.
  • Personalet modtager ekstern supervision ca. hver 6. uge ved specialiseret psykolog Cand. Psych. Pia Laursen.

Alle ledere og souschefer gennemfører en et-årig systemisk lederuddannelse. Alle ledere bliver tilbudt en toårig diplomuddannelse i ledelse.

Faste samarbejdspartnere

Udover Sputniks egne ansatte har vi en række faste samarbejdspartnere, som vi trækker på til forskellige opgaver.

Pia Laursen

Er cand.psych. og har en systemisk specialistuddannelse fra Milanoskolen. Hun bliver benyttet til supervision og efteruddannelse af personalet. www.pialaursen.dk

Trine Uhrskov

Er cand.psych. og partner i Sopra, der arbejder med mennesker med udviklingsforstyrrelser. Hun bliver benyttet til supervision og efteruddannelse af personalet. www.sopra.dk

Tommy Hjordt Hasle

Er skolelærer, familiekonsulent og familieterapeut. Tommy er tilknyttet Sputnik som ekspert i familiearbejdet og har arbejdet med familieklasser siden 2002. Vi samarbejder blandt andet med Tommy om forældregruppeaftener.

Dorthe Gylling

Er uddannet skolelærer og læsevejleder. Dorthe er ekspert i testning og evaluering, både i skriftsprogsvanskeligheder og dysleksi, og arbejder forskningsorienteret og IT-baseret. Dorthe er tilknyttet Sputnik både i forhold til enkeltsager og til kursusafholdelse for Sputniks medarbejdere.

Anne Katrine Pagsberg

Er post.doc., overlæge, Børne-og Ungdomspsykiatrisk Center, og ekstern klinisk lektor på det sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Anne Katrine er tilknyttet Sputnik i gennemlæsning, vurdering og særlig psykiatrisk sparring på enkeltsager og samarbejder derudover med Sputnik om mere generelle faglige løft af Sputniks personale.​

Tilmelding til nyhedsbrev

Få nyt fra Sputnik i din indbakke. Ved tilmelding får du samtidig fem brugbare pædagogiske redskaber til at forebygge og håndtere konflikter.

Sociale medier