Besøg også:

Relationspædagogik​

Sputniks relationspædagogik og yndlingslærer-begreb

Når en elev starter i Sputnik, får han eller hun tilknyttet en Yndlingslærer. Mange af vores elever har haft støtte-kontaktpersoner, og de har måske også haft en yndlingsvoksen; til gengæld har næsten ingen af dem prøvet at være nogens yndlingselev. Det bliver de i Sputnik.

Vi bruger relationspædagogik til at skabe tryghed for eleverne, så de tør kaste sig ud i at lære noget nyt, både fagligt og socialt. Relationen kan også hjælpe eleverne til at overskue forandringer og stress i forbindelse med prøver, praktik og lignende. På den måde bruger vi relationspædagogik som middel til at skabe udvikling.

Generelt arbejder vi med relationspædagogik som en vekselvirkning mellem at skabe et trygt og forudsigeligt skoleliv for eleverne og samtidig fokusere på det udviklingspotentiale, de rummer, så vi kan give dem det venlige ”skub i ryggen”, som ind imellem er nødvendigt.

Den tætte voksenopfølgning og relationspædagogik betyder, at skolen er et mobbefrit miljø. Eleverne møder ingen lukkede lærerværelser – vi er sammen med eleverne i pauserne, hvor de sociale udfordringer ofte opstår.

Tilgang til magtanvendelser

Sputnik har meget få magtanvendelser sammenlignet med tilsvarende kommunale og private tilbud. Det skyldes blandt andet, at:

  • Vi arbejder målrettet med forebyggelse og efterbearbejdning af situationer, der indeholder fysisk eller psykisk vold, f.eks. ved hjælp af de behandlingsmæssige redskaber "bagdøre" og "mediering".
  • Vi arbejder pædagogisk og behandlingsmæssigt med at øge elevernes oplevelse af valg og ansvar.
  • Vi arbejder professionelt med relationspædagogik, og vi anvender kun i yderste nødstilfælde fysisk magt.​

Kursuscenter

Vidste du, at Sputnik har et kursuscenter, hvor vi efteruddanner Sputniks eget personale og tilbyder åbne kurser og uddannelser inden for f.eks. relationspædagogik, konflikthåndtering, autisme, adhd og systemisk tænkning og metode?

➢ Gå til Kursuscenter Sputnik​

​Relationspædagogik er en del af både undervisning, socialpædagogik og behandling i Sputnik.

Hvad er relationspædagogik hos os?

  • En velbeskrevet metode til at støtte elevens udvikling.
  • En ramme til at arbejde med ansvar og selvforståelse.
  • En indgang til et udvidet forældresamarbejde, hvor yndlingslæreren har tæt kontakt til familien.
  • Endelig er relationspædagogik et grundlag for at skabe et godt skolemiljø, hvor voksne støtter i svære situationer.  ​​

Tilmelding til nyhedsbrev

Få nyt fra Sputnik i din indbakke. Ved tilmelding får du samtidig fem brugbare pædagogiske redskaber til at forebygge og håndtere konflikter.

Sociale medier