Sputniks psykologer

Sputnik tilbyder både en pædagogisk behandlingsindsats og en psykologisk behandlingsindsats. Vi arbejder ud fra en systemisk forståelsesramme og tror på, at skolen er den bedste ramme for at arbejde med behandling. Det betyder, at én af psykologernes vigtigste opgaver er at opkvalificere det pædagogiske personale, så de kan tilbyde de bedst mulige rammer for børnene.

Psykologerne modtager intern og ekstern supervision og tilbydes kurser til specialistuddannelsen for psykologer.

Psykologernes opgaver omfatter

  • Kvalificering af visitation og deltagelse i indskrivnings- og netværksmøder.
  • Kvalificering af behandlingsindsatsen og validering af behandlingsplaner.
  • Faglig sparring og intern supervision med det pædagogiske personale.
  • Observation, test og psykologiske undersøgelser.
  • Skriftlige udtalelser og vurderinger til psykiatri m.fl.
  • Samtaleforløb med børn/unge og forældre.
  • Udvikling af og understøttelse af gruppeforløb.

Læs mere om behandling i Sputnik

Her kan du se Sputniks psykologer

Sputnik har 10 psykologer, som har en omfattende specialiseret viden om børn og unge med neuroudviklingsforstyrrelser og komorbiditet. Hver afdeling har tilknyttet egne psykologer.

Psykologerne dækker til sammen vores 6 behandlings- og specialundervisningstilbud samt konsultative opgaver på STU, botilbud og kursuscenter. Vi har prioriteret, at der er to psykologer på hver afdeling for at sikre børn, familier og personale en varieret psykologfaglighed og for at sikre kontinuitet og faglig sparring.

Psykolog Nælde Krake

Nælde Krake

Cand.psych. fra KU i 2010.
Autoriseret psykolog siden 2014.

Omfattende erfaring fra psykiatrien og socialpsykiatriske tilbud. Nælde har særlig faglig viden om psykiatri og dobbeltdiagnoser hos unge og voksne, viden om kognitive tilgange, angst-lidelser og psykoselidelser.

Stærke faglige kompetencer inden for klinisk psykologi, gruppeforløb, terapi, sparring, supervision, vidensformidling og projektledelse.

Psykolog på Tøndergade og STU.

Psykolog Katrin Magnusdottir

Katrín Magnusdóttir

Cand.psych. fra KU og Islands Universitet i 2014.
Autoriseret psykolog siden 2021.
10 års erfaring fra børne- og ungeområdet, herunder de seneste mange år i PPR. Stærk faglig viden om autisme, ADHD og angst hos børn og unge.

Stærke kompetencer inden for gruppeforløb, mentaliseringsbaseret terapi, tværfaglig sparring og psykologisk udredning og test.

Psykolog på Sputnik Tøndergade og Gentofte.

Psykolog Tine Finsen

Tine Finsen

Cand.psych. fra KU i 2014.
Autoriseret psykolog siden 2016.

Knap 10 års erfaring fra PPR, hvorfra hun har en stærk specialpædagogisk viden samt viden om narrative og kognitive behandlingsmetoder.

Stærke kompetencer inden for tværfaglig sparring, psykologisk udredning og test, gruppeforløb om angst og individuel terapi til børn og forældre.

Psykolog på Sputnik Tøndergade og Gentofte.

Billede på vej

Grit Seemann Christensen

Cand.psych. fra KU i 2017.
Autoriseret psykolog siden 2019.

Stærk tværfaglig erfaring fra PPR med bl.a. test, screening, sparring, psykoedukation og kriserådgivning. Overordnet fagansvarlig for den psykologiske testning i Sputnik.
Stor faglig viden om autisme, ADHD og angst og stærke kompetencer inden for specialpædagogik, visitation, sparring og supervision.

Psykolog på Sputnik Østerbro og Rødovre.

Charlotte Frølund Buch Hansen

Cand.psych. fra AU i 1995.
Autoriseret psykolog siden 2003.

Har gennemført størstedelen af specialistuddannelsen i klinisk børnepsykologi.
Har hele sit arbejdsliv beskæftiget sig med autisme, ADHD og udviklingshæmning og har udgivet flere artikler og bogkapitler om emnet.
Desuden stærke kompetencer inden for supervision, familiebehandling og systemiske tilgange.

Psykolog på Sputnik Østerbro og Greve.

Psykolog Anders Rane Kaalund-Brok

Anders Rane Kaalund-Brok

Cand.psych. fra KU i 2008.
Autoriseret Psykolog siden 2011.

Har gennemført størstedelen af specialistuddannelsen som specialpsykolog og har mere end 10 års erfaring fra Børne- og Ungdomspsykiatrien og PPR.

Stærk faglig viden om børn og unge med psykiske lidelser og stærke faglige kompetencer inden for screening og udredning, test og kognitiv terapi.

Psykolog på Sputnik Østerbro og Hillerød.

Psykolog Katrine Wilkins

Katrine Wilkins

Cand.psych. fra KU i 2009.
Autoriseret psykolog siden 2012.

Omfattende erfaring med familiebehandling og forældreindsatser samt erfaring fra PPR og specialskole. Særlig faglig viden om børn med socio-emotionelle forstyrrelser og tilknytningsforstyrrelser.

Stærke kompetencer inden for børnepsykologiske undersøgelser, test, supervision og mentaliseringsbaseret terapi. Psykolog i Greve og på STU.

Psykolog Liv Jorunn Heddeland

Liv Jorunn Heddeland

Cand.psych. fra SDU og Curtin University, Australien i 2021.
Afslutter sin autorisation i 2024.

Stærk faglig profil ift. unge, som er stemmehørende. Herudover flerårig erfaring fra botilbudsområdet særligt for unge med autisme.
Stærke kompetencer inden for faglig sparring, terapi og udarbejdelse af
sanseprofiler.

Psykolog på Sputnik Hillerød og Sputnik Rødovre.

Psykolog Søren Bjørn Larsen

Søren Bjørn Larsen

Cand.psych. fra KU i 2015.
Autoriseret psykolog siden 2020.

Omfattende faglig viden om psykiske lidelser, traume, stofbrug/misbrug samt socialt udsatte unge. Desuden særlig faglig viden om narrative og mentaliseringsbaserede tilgange.

Stærke kompetencer inden for supervision, vidensformidling, udvikling af indsatser, gruppeforløb og terapi.

Psykolog på Sputnikkollegiet samt VISO-specialist og underviser i Kursuscenter Sputnik.

Psykolog Anders Kirstein

Anders Bonderup Kirstein

Cand.psych. fra AAU i 2003. Autoriseret Psykolog siden 2010.

Har en 2-årig psykoterapeutisk efteruddannelse for læger og psykologer på specialistniveau i
psykoterapi af psykoser og svære personlighedsforstyrrelser. Herudover efteruddannelse i  mentalisering, tilknytning og mægling.

Anders har 20 års erfaring som psykolog, herunder fra døgninstitution og klinisk praksis. Erfaren supervisor og vejleder med omfattende supervisionserfaring.

Psykolog og VISO-specialist i Kursuscenter Sputnik