Skolen Sputnik tilbyder ​dagbehandling i Hillerød for unge med autisme, angst, skolevægring og psykisk sårbarhed.

Læs mere om målgruppen for vores dagbehandlingsskoler

Vi tilbyder

 • ​Høj faglighed med særlig ekspertise inden for autisme, skolevægring, angst og psykisk sårbarhed.
 • Tæt og kvalificeret forældresamarbejde (læs mere)
 • ​Psykologteam til at opkvalificere det pædagogiske personale og ved behov tilbyde kortere samtaleforløb.
 • ​Mulighed for at lave fleksible forløb med en mentor-indslusning som opstart på dagbehandling.
 • ​Stærkt forankret metode og tilgang samt fast efteruddannelse af personalet i form af grundkursus og fortsætterkursus i autisme samt systemisk-narrativ efteruddannelse.
 • Et roligt og overskueligt undervisningsmiljø, der lever op til Folkeskoleloven og samtidig tager individuelle hensyn til alle elever.
 • ​Vi arbejder mod, at eleverne føres til Folkeskolens Afgangsprøve (FP9 og FP10) i alle prøvefag.
 • Sund morgenmad og frokost hver dag.

Metoder og forældresamarbejde

Sputnik har en integreret indsats mellem undervisning, socialpædagogik og behandling. Det betyder, at vi hjælper eleven med hans eller hendes behandlingsmæssige udfordringer ind i en skoleramme. Alt efter om det skolefaglige behov eller fx en angstdiagnose fylder mest for den unge, tilpasser vi vores indsats.

Vores fundament er den systemisk-narrative tænkning. Det betyder bl.a., at vi har et ressourcefokuseret syn på eleverne, og at vi inddrager alle relevante parter i elevens netværk for at støtte den bedst mulige udvikling. Vi vil meget gerne fortælle mere om, hvordan det kommer til udtryk i praksis.

Kontakt os og høre mere

Som forældre kan I forvente, at vi er i telefonisk kontakt mindst en gang om ugen. Vi laver klare aftaler og hjælper også med redskaber til hjemmet ved behov, ligesom vi tilbyder gratis aftenkurser i autisme for forældre i Sputnik. Læs mere om forældresamarbejdet.​​

Hvor bor vi?

Vi bor på Sdr. Jernbane Vej 13, centralt i Hillerød, 2 minutters gang fra Hillerød Station, som forbinder hele Nordsjælland. Vores dagbehandlingstilbud deler hus med vores ​STU, men de er i opdelte afdelinger.​

Lokalerne

Vi tilbyder mindre undervisningslokaler med mulighed for skærmning ved behov og større undervisningslokaler med mulighed for at indgå i undervisningsfællesskaber med flere andre.

Undervisningen er understøttet af moderne IT-læremidler samt diagnosespecifikke og visuelle redskaber, der tilgodeser målgruppen.

Der er desuden adgang til hyggelige fællesarealer, musiklokale, krea-værksted m.m.

Vil du vide mere om, hvordan der ser ud hos os, er du velkommen til at kontakte leder Torbjørn Berg på tlf. 26 44 34 39 eller souschef Rikke Malene Mikkelsen på 26 19 49 88.

Lokale samarbejdspartnere i Hillerød

Vi er glade for at samarbejde lokalt og benytter samarbejderne til at tilbyde eleverne det bedst mulige indhold samt træne dem i at indgå i almene aktiviteter med pædagogisk støtte. ​

 • Hillerød eSport har til huse i vores lokaler, og vi har derfor adgang til professionelt eSports-udstyr.
 • Den socialøkonomiske tømrervirksomhed Conzept Byg, fast samarbejdsaftale om valgfag og praktik.
 • Samarbejde om brobygning med HF og VUC Nordsjælland
 • Samarbejde med lokale folkeskoler om fx fysikundervisning.
 • Samarbejde med lokale idrætshaller.​

Vi tilbyder også STU i Hillerød på samme adresse. Læs mere om STU’en.

Få en rundvisning

Vi viser meget gerne rundt i lokalerne og fortæller om dagbehandlingstilbuddet og mulighederne. ​

Visitation til dagbehandling i Hillerød

​Det er den unges hjem-kommune, som visiterer den unge til dagbehandling. Herefter skal det godkendes af Hillerød Kommune. Visitationen foregår i følgende skridt:

 1. Hjemkommunen visiterer til dagbehandling og peger på Sputnik som muligt tilbud.
 2. Sputnik får tilsendt den unges papirer og vurderer, om den unge kan rummes i tilbuddets målgruppe. Det sker som regel inden for 3 arbejdsdage.
 3. PPR i Hillerød får herefter tilsendt papirerne og godkender visitationen. Det har de 10 arbejdsdage til.
 4. Forældre og sagsbehandler bliver inviteret på besøg på afdelingen og taler om den unges særlige behov, og hvordan vi kan lave det bedste tilbud for ham/hende.
 5. Den unge bliver inviteret på besøg på afdelingen med forældre og sagsbehandler, og der aftales en opstartsdato.

Ring til os for at høre mere om visitationen, uanset om du er forælder/pårørende eller sagsbehandler.