Sputnik har overenskomst med SL

Sputnik har overenskomst med Socialpædagogernes Landsforbund (SL), som dækker alt personale, der arbejder med børn og unge, uanset uddannelsesbaggrund. Det er en såkaldt områdeoverenskomst, som er den gængse praksis på det private område, modsat en uddannelsesoverenskomst, som er praksis i det offentlige. Vi har tiltrådt en landsdækkende overenskomst, som er aftalt mellem SL og Dansk […]

10. klasse i Skolen Sputnik

Skolen Sputnik tilbyder 10. klasse for elever med socio-emotionelle forstyrrelser, ADHD, autisme og psykisk sårbarhed. Et 10. skoleår er for unge, der har brug for afklaring og forberedelse til videre uddannelse. Hvem kan tage 10. klasse i Sputnik? Sputniks 10. klasser er for unge, som kommer fra specialskole, specialtilbud på almenskoler eller fra dagbehandling. Det kan […]

Praktik, fritidsjob og fritidsaktiviteter skal give Sputniks elever bedre fremtidsmuligheder

I Skolen Sputnik ved vi, at praktik og fritidsjob øger chancen for at få en ungdomsuddannelse og komme i beskæftigelse. Derfor har vi længe haft et særligt fokus på vejledning, praktik, uddannelse, fritidsjob og fritidsaktiviteter for vores elever. Vi forstærker nu denne indsats yderligere med Anne Berglund som ny konsulent for hele området for at […]

Sådan forholder Skolen Sputnik sig til coronavirus

OBS: Nedenstående artikel er publiceret den 20. marts 2020 og er et øjebliksbillede af situationen på daværende tidspunkt. Den nuværende situation omkring coronavirussen har vendt op og ned på hverdagen for os alle sammen. I Skolen Sputnik er den primære opgave for medarbejdere og ledere at støtte vores børn, unge og forældre så godt som […]

Alle har brug for et fællesskab

I sommer modtog Skolen Sputnik Vesterbro en stil fra en ung, der beskrev hans seneste år i Sputnik. Den unge skrev: Jeg har kun et svar, for første gang har jeg kunne gå i skole, uden og have det dårlig Vi har fået lov at dele stilen i sin fulde længde. Den beskriver så fint […]

Faglig fyraften: Mentalisering og ADHD

Skolen Sputniks afdeling i Greve inviterer til faglig fyraften torsdag den 27. august 2020 fra kl. 15-17. Her kan du blive klogere på mentalisering i relation til børn og unge med ADHD. Arrangement er forbeholdt fagfolk; sagsbehandlere, PPR, UU-vejledere, lærere og pædagoger som arbejder med børn og unge med særlige behov. Tilmelding efter først til […]

Skolen Sputnik skal hjælpe unge i fritidsjob

Skolen Sputniks afdeling på Tøndergade, Vesterbro deltager i fritidsjobindsatsen ’Mit første job’. I alt deltager seks dagbehandlingsskoler i projektet, som har til hensigt at understøtte dagbehandlingselever (fra 13-16 år) med at komme tættere på et fritidsjob – og derved også arbejdsmarkedet. Projektet varer et år og startede op i januar 2020. Det er støttet af […]

pda

PDA i dagbehandling​

Et stigende antal børn og unge bliver beskrevet med en PDA-profil. Hvordan kan vi forstå PDA som udfordring og samtidig insistere på udvikling for barnet. Det giver vi her vores bud på.​ Artiklen er skrevet af Martin Stöwer og Stine Suldrup Alkendi i samarbejde med Lene Holst Holmgård. Hvad er PDA – diagnose eller profil? […]

Ny dagbehandling i Hillerød​

Vi åbner nu dørene for børn og unge fra 7.-10. klasse med autisme og psykisk sårbarhed på Sdr. Jernbane Vej i Hillerød. Elever, der er visiteret til STU efter grundskolen, har mulighed for at fortsætte på Sputnik STU Hillerød på samme adresse i et kendt miljø.