Dagbehandlingsskole siden 1999

Skolen Sputnik er en dagbehandlingsskole (behandlings- og specialundervisningstilbud) for elever på alle klassetrin med forskellige forudsætninger. Vi har eksisteret siden 1999 og har i dag seks afdelinger i København, Nordsjælland og Greve.

Vi er en behandlingsskole for elever med:

  • Autismespektrumforstyrrelser og psykisk sårbarhed
  • Socio-emotionelle forstyrrelser og ADHD​

De to målgrupper går ikke på samme skoler.

Autisme og psykisk sårbarhed

Autismespektrumforstyrrelser og psykisk sårbarhed dækker f.eks. infantil autisme, atypisk autisme og Aspergers syndrom med forskellige krydsdiagnoser (komorbiditet) samt psykiske vanskeligheder som angst, OCD, skizofreni, depression, stress, bipolar lidelse, Tourette og selvskadende adfærd m.fl.

Se oversigt over dagbehandlingsskoler for denne målgruppe

Socio-emotionelle forstyrrelser og ADHD

Socio-emotionelle forstyrrelser og ADHD dækker f.eks. over elever, som har vanskeligheder inden for områderne kontakt, adfærd og trivsel (AKT), men også elever med ADHD og krydsdiagnoser (komorbiditet). Det kan tillige være børn og unge, som har tilknytningsforstyrrelser, har været udsat  for omsorgssvigt og/eller har en udadreagerende adfærd.

Se oversigt over dagbehandlingsskoler for denne målgruppe

Den integrerede indsats i Sputniks dagbehandlingsskole

Sputniks metode tager udgangspunkt i den systemisk/narrative ramme. Vores integrerede indsats betyder, at det er de samme veluddannede voksne, der underviser eleverne og står for den socialpædagogiske behandling af deres sociale og personlige udfordringer. Det er et bevidst metodevalg, og vores erfaring viser, at arbejdet med tætte og udviklende relationer til få voksne både fremmer indlæringen og udviklingen hos eleverne.

dagbehandlingsskole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Sputnik som organisation

Skolen Sputnik har eksisteret siden 1999, hvor vi begyndte med en enkelt dagbehandlingsskole på Nørrebro. Igennem årene er vi vokset stille og roligt, blandt andet for at kunne imødekomme nye behov hos kommuner, familier og samarbejdspartnere.

I dag har vi 6 dagbehandlingsskoler (behandlings- og specialundervisningstilbud). Derudover tilbyder vi Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (Sputnik STU), kollegier og hybler for unge voksne med autisme (Sputnikkollegiet) og efteruddannelse og kurser for fagprofessionelle (Kursuscenter Sputnik). Sputnik er desuden VISO-leverandør for Socialstyrelsen (læs om VISO på kursuscentrets side).

Hvad er dagbehandling?

En dagbehandlingsskole er et tilbud til børn og unge med særlige behov, som ikke trives i et ordinært skoletilbud eller på en specialskole. Dagbehandling er et tilbud til børn og unge, der har brug for tæt og målrettet støtte. Der er tale om en specialiseret indsats, der involverer såvel skolefaglig undervisning som socialpædagogik og behandling. Fra januar 2024 kaldes dagbehandlingsskoler for behandlings- og specialundervisningstilbud.

Læs mere her: hvad er dagbehandling? >

Har du spørgsmål?

Visitationsansvarlig Lars Wagner

51 78 46 26

LWA@skolensputnik.dk

Områdechef Jesper S.T. Larsen

20 30 17 85

JLA@skolensputnik.dk

Nyhedsbrev

Få fagartikler, kursustilbud, invitationer
til gratis temaaftener og historier om
Sputniks børn og unge. ?⭐️??
Tilmeld nyhedsbrev