Om os

Skolen Sputnik er skoledagbehandling for elever på alle klassetrin med forskellige forudsætninger.

Vi har otte afdelinger fordelt mellem København, Nordsjælland og Greve.

Vi har tilbud til elever med

  • Autismespektrumforstyrrelser og psykisk sårbarhed
  • Socio-emotionelle forstyrrelser og ADHD​

De to målgrupper går ikke på samme skoler.

Autisme og psykisk sårbarhed

Autismespektrumforstyrrelser og psykisk sårbarhed dækker f.eks. infantil autisme, atypisk autisme og Aspergers syndrom med forskellige krydsdiagnoser (komorbiditet). Samt psykiske vanskeligheder som angst, OCD, skizofreni, depression, stress, bipolar lidelse, Tourette og selvskadende adfærd m.fl.

Se oversigt over skoler for denne målgruppe

Socio-emotionelle forstyrrelser og ADHD

Socio-emotionelle forstyrrelser og ADHD dækker f.eks. over elever, som har vanskeligheder inden for områderne kontakt, adfærd og trivsel (AKT), men også elever med ADHD og krydsdiagnoser (komorbiditet). Det kan tillige være børn og unge, som har tilknytningsforstyrrelser, har været udsat  for omsorgssvigt og/eller har en udadreagerende adfærd.

Se oversigt over skoler for denne målgruppe

Den integrerede indsats i dagbehandling

Sputniks metode tager udgangspunkt i den systemisk/narrative ramme. Vores integrerede indsats betyder, at det er de samme veluddannede voksne, der underviser eleverne og står for den socialpædagogiske behandling af deres sociale og personlige udfordringer. Det er et bevidst metodevalg, og vores erfaring viser, at arbejdet med tætte og udviklende relationer til få voksne både fremmer indlæringen og udviklingen hos eleverne. Læs mere om vores metode.

Læs om pædagogisk og psykologisk behandling i Sputnik.

Om Sputnik som organisation

Skolen Sputnik har eksisteret siden 1999, hvor vi begyndte med en enkelt skole på Nørrebro. Igennem årene er vi vokset stille og roligt, blandt andet for at kunne imødekomme nye behov hos kommuner og samarbejdspartnere.

I dag har vi 8 forskellige afdelinger for skoledagbehandling og tilbyder derudover Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (Sputnik STU), Kollegier og hybler for unge voksne med autisme (Sputnikkollegiet) og efteruddannelse og kurser for fagprofessionelle (Kursuscenter Sputnik). Sputnik er desuden VISO-leverandør for Socialstyrelsen (læs om VISO på kursuscentrets side).

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Visitationsansvarlig

Lars Wagner

51 78 46 26 / LWA@skolensputnik.dk

Områdechef Skolen Sputnik

Jesper S.T. Larsen

20 30 17 85 / JLA@skolensputnik.dk

Nyhedsbrev

Få nyt fra Sputnik i din indbakke.

Ved tilmelding får du 25 % på
Sputniks Redskabskatalog.

Tilmeld nyhedsbrev