Andre ydelser

Udover skoledagbehandling tilbyder vi også en Mentor- og underviserordning, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (Sputnik STU), Kollegier og hybler for unge voksne med autisme (Sputnikkollegiet) og efteruddannelse og kurser for fagprofessionelle (Kursuscenter Sputnik).

Klik dig videre via nedenstående links for at læse mere.

Underviser- og mentorordning

Sputniks underviser- og mentorordning støtter udsatte børn og unge, f.eks. i overgangen til videreuddannelse eller som en del af en inklusionsindsats i en skoleklasse.

Læs mere

Sputnik STU

Sputnik STU er en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, der tager tre år. Vi tilbyder STU med uddannelses- og ungdomsmiljøer for unge med autisme og/eller psykisk sårbarhed.

Læs mere om Sputnik STU

Sputnikkollegiet

​Sputnikkollegiet er et § 107 botilbud for unge mellem 18 og 30 år med autismespektrumforstyrrelser.​ Vi har botilbud i Virum, Kbh Ø og Frederiksberg.

Læs mere om Sputnikkollegiet

Kursuscenter Sputnik

Vi tilbyder såvel faste som skræddersyede kurser samt efteruddannelser og supervision inden for det specialpædagogiske område.

Læs mere om Kursuscenter Sputnik