Behandling i Sputnik

​I Sputnik tilbyder vi en integreret indsats som består af undervisning, socialpædagogik og behandling.

Med den integrerede indsats samler vi behandlingen så tæt på barnets dagligdag som muligt som et bevidst metodevalg. Det sker i en tværfaglighed mellem pædagoger, lærere og psykologer, og faglighederne arbejder sammen i felten.

Behandlingsdelen omfatter både en pædagogisk og en psykologisk behandlingsindsats. Herunder har vi forsøgt at skabe overblik over elementerne – i praksis vil det ske i samspil.

Pædagogisk behandling

Den pædagogiske behandlingsindsats varetages af det personale, som er sammen med børnene og de unge til dagligt. Den pædagogiske behandlingsindsats indgår således som en del af undervisningen, i pauserne, i understøttende undervisning samt i samtaler ved siden af undervisningen og består af:

 • Psykoedukative samtaler
 • Pædagogisk familiebehandling
 • Social træning
 • Træning af mentaliseringsevnen
 • Opbygning af mestringsstrategier
 • Arbejde med behandlingsmål
 • Generel forberedelse til et liv efter Sputnik.

Læs mere om personalets uddannelse

Psykologisk behandling

Vi har et team af ti psykologer ansat i Sputnik, som varetager den psykologiske behandlingsindsats. Hver afdeling har fast tilknyttet 2 psykologer. Alle vores psykologer har indgående kendskab til og erfaring med målgruppen. Psykologisk behandling i Sputnik består blandt andet af følgende elementer:

 • Sparring og supervision af det pædagogiske personale.
 • Validering af behandlingsindsatsen og kvalificering af visitation.
 • Observation, test og psykologiske undersøgelser.
 • Ved behov terapeutiske samtaler med børn/unge og forældre.
 • Henvendelser til psykiatrien i samarbejde med PPR.

Familiebehandling

Vi har et centralt, tværfagligt familiebehandlingsteam, som består af lærere, pædagoger og psykologer. Alle afdelinger har desuden medarbejdere, som har efteruddannelse i eller særlig erfaring med familiebehandling. Familiebehandling i Sputnik består af følgende elementer:

 • Kontinuerlig rådgivning og støtte, fx i form af hjælp med pædagogiske redskaber til hjemmet og klare aftaler omkring barnet. Varetages af barnets primære underviser.
 • Samtaler, som tilrettelægges i samarbejde og efter behov. Samtalerne kan fx have fokus på struktur og rutiner,  trivsel og familieliv. Varetages af barnets primære underviser.
 • Ved særlige behov og efter aftale kan familien tilbydes et afgrænset samtaleforløb kaldet mentaliseringsbaseret familiebehandling, som varetages af vores familiebehandlingsteam.
 • Alle forældre tilbydes hvert år et gruppeforløb. Det kan være deltagelse i en forældregruppe og/eller deltagelse på forældrekurser i autisme.

Se overblik over alle forældrekurser.

Behandlingsplaner

Sputnik arbejder systematisk med at højne kvaliteten i børnenes/de unges behandlingsplaner. Alle behandlingsplaner valideres af én af afdelingens psykologer.

Vi arbejder med følgende faser:

 • Indslusning, hvor der arbejdes med relationsopbygning, og hvor der fremmødestabiliseres og arbejdes med målafklaring, motivation og metodevalg.
 • Stabilisering, hvor der arbejdes med barnets personlige og faglige udvikling samt familiens samlede progression.
 • Udslusning, hvor det beskrives, hvordan barnet kommer videre i et mindre indgribende tilbud.

Målopfølgning

Vi sætter mål inden for det faglige, sociale og personlige og gør os umage for at formulere målene så konkret, at både kommunen, forældrene og barnet kan se, om der er sket progression. Målene drøftes med børnene, alt efter alder og modenhed.

Vi benytter en visuel 10-trinsskala, til at sætte og skalere individuelle mål for barnets udvikling inden for udvalgte indsatsområder og til at dokumentere forandringer over tid.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Visitationsansvarlig

Lars Wagner

51 78 46 26 / LWA@skolensputnik.dk

Områdechef Skolen Sputnik

Jesper S.T. Larsen

20 30 17 85 / JLA@skolensputnik.dk

Nyhedsbrev

Få nyt fra Sputnik i din indbakke.

Ved tilmelding får du 25 % på
Sputniks Redskabskatalog.

Tilmeld nyhedsbrev