Behandling i Sputnik

​I Sputnik tilbyder vi en integreret indsats som består af undervisning, socialpædagogik og behandling. Behandlingsdelen omfatter såvel en pædagogisk behandlingsindsats som både psykologisk og terapeutisk behandling.

Pædagogisk behandling

Den pædagogiske behandlingsindsats varetages af det personale, som er sammen med børnene og de unge til dagligt. Den pædagogiske behandlingsindsats indgår således som en del af undervisningen, i pauserne, i understøttende undervisning samt i samtaler ved siden af undervisningen og består af:

 • Psykoedukative samtaler
 • Pædagogisk familiebehandling
 • Social træning
 • Træning af mentaliseringsevnen
 • Opbygning af mestringsstrategier
 • Arbejde med behandlingsmål
 • Generel forberedelse til et liv efter Sputnik.

Læs mere om personalets uddannelse

Psykologisk behandling

Vi har et team af seks psykologer ansat i Sputnik, som varetager den psykologiske behandlingsindsats. Hver afdeling har fast tilknyttet 1-2 psykologer. Alle vores psykologer har indgående kendskab til og erfaring med målgruppen. Psykologisk behandling i Sputnik består af følgende elementer:

 • ​Terapeutiske samtaler
 • ​Psykologiske undersøgelser (kognitive og neurobiologiske), der understøtter undervisningen
 • Differentialdiagnostiske overvejelser
 • ​Psykoedukation, observation og supervision

 

Familiebehandling

Vi har et centralt familiebehandlingsteam, som består af lærere, pædagoger og psykologer. Alle afdelinger har desuden medarbejdere, som har efteruddannelse i eller særlig erfaring med familiebehandling. Familiebehandling i Sputnik består af følgende elementer:

 • Kontinuerlig rådgivning og støtte, fx i form af hjælp med pædagogiske redskaber til hjemmet og klare aftaler omkring barnet.
 • Samtaler, som tilrettelægges i samarbejde og efter behov. Samtalerne kan fx have fokus på struktur og rutiner,  trivsel og familieliv.
 • Ved særlige behov og efter aftale kan familien tilbydes et afgrænset samtaleforløb kaldet mentaliseringsbaseret familiebehandling, som varetages af vores familiebehandlingsteam.
 • Alle forældre tilbydes hvert år et gruppeforløb. Dette kan enten være forældrekursus i autisme, forældrekursus i ADHD eller deltagelse i en forældregruppe. Sputnik-forældre deltager gratis på vores forældrekurser.

Behandlingsplaner

Sputnik arbejder systematisk med at højne kvaliteten i børnenes/de unges behandlingsplaner.
Vi arbejder med følgende faser:

 • Indslusning, hvor der arbejdes med relationsopbygning, og hvor der fremmødestabiliseres og arbejdes med målafklaring, motivation og metodevalg.
 • Stabilisering, hvor der arbejdes med barnets personlige og faglige udvikling samt familiens samlede progression.
 • Udslusning, hvor det beskrives, hvordan barnet kommer videre i et mindre indgribende tilbud.

Målopfølgning

Vi benytter Socialstyrelsens skaleringsredskab GAS (Goal Attainment Scaling), dels til at sætte og skalere individuelle mål for barnets udvikling inden for udvalgte indsatsområder, og dels til at dokumentere forandringer over tid, dvs. om barnet når sine mål.

GAS benytter en fempunktsskala, som går fra – 2 (meget værre resultat end forventet) over 0 (forventet resultat) til + 2 (meget bedre resultat end forventet).

Læs mere om GAS hos Socialstyrelsen

Metode

Vores metodiske grundlag er en systemisk-narrativ og mentaliseringsbaseret tilgang. Når vi arbejder systemisk, sker det ud fra kernesætningen ”Det er ikke barnet, der er problemet; det er problemet, der er problemet”. Når vi arbejder narrativt, har vi fokus på de fortællinger og livshistorier, som barnet har med sig. Og når vi arbejder mentaliseringsbaseret arbejder vi med at øge forståelsen for egne og andres mentale tilstande.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Visitationsansvarlig

Lars Wagner

51 78 46 26 / LWA@skolensputnik.dk

Områdechef Skolen Sputnik

Jesper S.T. Larsen

20 30 17 85 / JLA@skolensputnik.dk

Nyhedsbrev

Få nyt fra Sputnik i din indbakke.

Ved tilmelding får du 25 % på
Sputniks Redskabskatalog.

Tilmeld nyhedsbrev