Besøg også:

Hvad er dagbehandling?​ │Dagbehandling i København

Dagbehandling er en skoleform for elever, som ikke kan rummes i folkeskolen eller på en specialskole.

Dagbehandlingsskoler følger de almindelige bestemmelser i Folkeskoleloven ift. hvor mange timer eleverne skal være i skole, hvad de skal undervises i m.m. Der bliver dog taget individuelle hensyn og kan søges forskellige dispensationer for elever i dagbehandlingstilbud.

Der er flere ansatte pr elev i dagbehandling end i folkeskoler og de fleste specialskoler. Vores normering i Sputnik er oftest 1:3 (én lærer til tre elever), dog med undtagelser og variationer.

Dagbehandling – et midlertidigt skoletilbud, ikke en specialskole

Dagbehandling er et midlertidigt skoletilbud, hvor målet altid er at inkludere eleven ind i et større undervisningsmiljø, i det tempo som den enkelte elev kan følge med i.

Et dagbehandlingstilbud er en blanding af skole og behandling. Det vil sige, eleverne bliver undervist i dansk, matematik, engelsk osv. af uddannede linjefagslærere, og samtidig er der en behandlingsindsats, som f.eks. kan omfatte at få nye strategier til at håndtere følelse af afmagt, til at leve med en evt. diagnose eller til at indgå i sociale fællesskaber sammen med andre elever. I Sputnik indgår behandlingen både som en del af undervisningen, i pauserne, i understøttende undervisning og i samtaler ved siden af undervisningen.

Læs mere om hverdagen i Sputnik

Sputnik er ikke en privatskole

Sputnik er privat dagbehandling. Det betyder, at vi er en organisation med et selvstændigt ejerskab, som har overenskomster/aftaler med forskellige kommuner. Sputnik har aftaler med over 20 kommuner, herunder f.eks. København, Frederiksberg, Helsingør, Lyngby-Tårbæk med mange flere. Se side om samarbejdspartnere.

Vi er ikke en privatskole og ikke en specialskole, og der er ingen egenbetaling for forældre, hvis børn bliver indskrevet i Sputnik.

Hvem kan komme i dagbehandling?

Det er sagsbehandleren i kommunen, der visiterer en elev til dagbehandling og bestemmer om eleven vil have bedst af f.eks. at komme i en kommunal behandlingsskole, en specialskole eller i f.eks. Sputnik. Når en elev er indstillet til dagbehandling tager vi en grundig snak med eleven og hans/hendes forældre og sagsbehandler for at finde ud af, om vi er det rette sted, så oplevelsen af skoleskiftet ikke bliver et nederlag for eleven. Læs mere om visitationsproceduren for dagbehandlingstilbud.​

Dagbehandlingsskoler i Sputnik

Skoler for elever med autisme og psykisk sårbarhed

Skoler for elever med socio-emotionelle vanskeligheder og ADHD

Indskriv en elev i Sputnik

Visitationsansvarlig Lars Wagner

☎​ 51 78 46 26

LWA@skolensputnik.dk

Læs om visitationsproceduren

Nyt fra Sputnik

Vil du have nyt fra Sputnik med invitation til temaaftener, nye metoder og nyheder fra vores afdelinger? Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

Tilmelding til Nyhedsbrev

Få nyt fra Sputnik i din indbakke.

Sociale medier