Besøg også:

Vi søger personale til dagbehandling (Tøndergade, Vesterbro​)

Vil du være med til at gøre en reel forskel for udsatte børn og unge med særlige udfordringer? Har du lyst til at arbejde i en privat organisation med højt til loftet, gode kolleger og tydelig og nærværende ledelse?

Sputnik oplever tilgang af børn og unge. Derfor søger vi en ordentlig og engageret medarbejder og kollega, med stærke relationskompetencer og forståelse for målgruppens udfordringer. Det er et krav, at du er børnefagligt uddannet, f.eks. lærer, pædagog eller et lignende uddannelsesniveau.

Vores primære opgave er at skabe et miljø, hvori eleven får mulighed for at udvikle sig følelsesmæssigt, socialt og kognitivt (fagligt). Ud over arbejdet med det/den enkelte barn/unge indgår der også familiearbejde.

Om afdelingen

Sputnik Tøndergade er for elever fra 7.- 10 klasse med særlige behov inden for psykiatrifeltet: autismespektrumforstyrrelser, angst, OCD o.lign.​ Det er en rolig elevgruppe, som har brug for tryghed og forudsigelighed for at kunne udvikle sig. Vi tilbyder et mobbefrit miljø med ro og plads til at lære.

Vi søger en medarbejder som:

  • er kvalificeret til at varetage undervisning rettet mod afgangsprøver i matematik og fysik/kemi
  • har mod på og lyst til at undervise og tilrettelægge den pædagogiske og behandlingsmæssige indsats for børn med særlige udfordringer og behov
  • har gode samarbejdsevner og stærke relationelle kompetencer, og er god til at skabe kontakt til elever, forældre, kollegaer, sagsbehandlere og andre relevante samarbejdspartnere
  • vil reflektere over egen praksis sammen med kollegaer og ledere, og er motiveret for faglig og personlig kompetenceudvikling gennem bl.a. sparring og supervision
  • tager ansvar for egne såvel som afdelingernes arbejdsopgaver og trivsel i en foranderlig hverdag.

Vi kan tilbyde:

  • en værdibaseret organisation med en veldefineret kerneopgave og en stærk behandlingsmæssig tilgang
  • ​ambitiøse, engagerede og fagligt dygtige kollegaer, der brænder for deres arbejde
  • ​gode ansættelsesforhold med overenskomst
  • ​fortløbende supervision, og efteruddannelse
  • Fælles daglige morgenmøder og ugentligt personalemøde for det pædagogiske personale.

Om Sputnik

Sputnik har eksisteret i 20 år med afdelinger indenfor dagbehandling, STU, kollegier og et kursuscenter. Vi er en organisation med stærke værdier og velafprøvede metoder, dog uden at være bange for at tænke nyt. Siden vores start har vi udviklet og arbejdet ud fra ideen om, at den enkelte medarbejder, i arbejdet med børnene, skal kunne mestre både undervisning, socialpædagogisk og behandling i samme bevægelse. Det kalder vi den integrerede model.

Vi deler ikke hverdagen op i forskellige fagligheder, hvor hver medarbejdergruppe tager sig af sit. Vi blander det derimod, og det stiller krav til dig som medarbejder. Du skal kunne/ville lære de fagligheder, du ikke er uddannet i. Derfor har Sputnik også et kursuscenter, der i dag udbyder kurser og efteruddannelser til fagprofessionelle inden for vores område.

Ansøgningsfrist og mere information

​Ansøgningsfrist: den 1/8 kl. 12.00

Ansættelse: den 1/9-2019

Vi afholder løbende ansættelsessamtaler.

Send venligst ansøgning og CV til kontorassistent Olivia Gjelfort på OGJ@skolensputnik.dk
Skriv venligst i emnefeltet: ”Ansøgning til Tøndergade"

For yderligere information kontakt:

Leder Gunnar Dehn på 22 98 68 64 eller souschef Milan Mortensen på 22 84 88 35

Tilmelding til nyhedsbrev

Få nyt fra Sputnik i din indbakke. Ved tilmelding får du samtidig fem brugbare pædagogiske redskaber til at forebygge og håndtere konflikter.

Sociale medier