Besøg også:

Mentorafdelingen i ​Sputnik søger kvalificerede mentorer

FRISTEN FOR DETTE JOB ER OVERSKREDET

Mentorafdelingen i Sputnik har stor tilgang af nye opgaver med udfordrede børn og unge og søger derfor flere mentorer.

Din profil

  • Da det er indsats, der kræver behandling af diagnostiserede børn og unge i en 1 – 1 relation forudsætter ansættelse kendskab til forskellige diagnoser bl.a. autisme, ADHD, OCD m.m.
  • Vi forventer desuden, at du har stærke relationelle og pædagogiske evner.
  • Du skal være omstillingsparat og kunne navigere i en hverdag, hvor dagen ikke altid forløber som planlagt, da vores børn og unges aktuelle dagsform kan variere og dermed blive bestemmende for indsatsen.

Ansættelse kan ske snarest, således at indsatsen med at hjælpe og støtte børnene og de unge kommer i gang hurtigst muligt.

Mere information

Yderligere spørgsmål vedr. arbejdets indhold, løn og ansættelsesvilkår kan rettes til leder af Sputniks mentorafdeling Anne Berglund tlf. 41 78 31 31 eller på mail: Anb@skolensputnik.dk

Ansøgning med CV skal ligeledes fremsendes pr. mail til Anne Berglund.​

Tilmelding til nyhedsbrev

Få nyt fra Sputnik i din indbakke. Ved tilmelding får du samtidig fem brugbare pædagogiske redskaber til at forebygge og håndtere konflikter.

Sociale medier