Besøg også:

Værdier​

​Her kan du læse om vores værdier og vision, som er fælles for hele Sputnik-organisationen og vores mission, som er særlig for Skolen Sputnik:

Sputniks værdier

Sputniks værdigrundlag beskriver, hvordan vi møder mennesker i vores arbejde, uanset om der er tale om børn, unge eller voksne, og uanset hvilke vilkår og omstændigheder der er omkring mødet.

 • Vi tager udgangspunkt i en anerkendende, fremadrettet og ressourcebaseret tænkning - man kan ikke skabe forandring i et negativt defineret felt.
 • Vi mødes som ligeværdige men ikke som jævnbyrdige – der er tale om praktiseret ligeværd.
 • Vi mener, at alle til enhver tid forsøger at gøre deres bedste – det gælder både elever, studerende, beboere, forældre, samarbejdspartnere og kolleger.
 • Vi har fokus på hensigten og ikke på handlingen – læring skabes i refleksion omkring forskellen på hensigt og handling.
 • Vi lærer de unge, at de er ansvarlige for valget af deres handlinger – at lære at tage ansvar for egne valg betyder en højere grad af frihed til at kunne vælge generelt.
 • Vi er ”ordentlige voksne”. Det betyder, at vi er den forpligtende og oprigtige relation.

Sputniks vision

 • Vi vil være Danmarks bedste dagbehandlingsskole, STU og botilbud
 • Vi vil skabe udviklende læringsmiljøer for børn og unge med særlige behov
 • Vi vil være fyrtårn for andre – udbrede metoder og skabe anerkendelse omkring dem
 • Vi vil udvide konceptet uden for Hovedstadsområdet
 • Vi samarbejder med kommuner på alle niveauer om en god kvalitet til en konkurrencedygtig pris

Skolen Sputniks mission:

 • Vi skal være det rigtige tilbud for de elever, der ikke kan rummes på andre skoler, specialskoler eller institutioner.
 • Vi er en skole, som vores elever tror på, der ruster dem til at blive voksne, ansvarlige og selvhjulpne samfundsborgere.
 • Vi giver alle vores elever en ballast, som giver mulighed for et aktivt medborgerskab.
 • Vi opstiller klare rammer og arbejder med forpligtende relationer.
 • Vi skaber øverum, hvor eleverne kan udvikle de områder, der afholder dem fra at kunne deltage i ordinære skole-, fritids- og uddannelsestilbud.
 • Vi indgår i et udvidet forældresamarbejde.
 • Vi udvikler undervisnings- og behandlingsmæssige kompetencer og står aldrig stille.

Antimobning

I Sputnik arbejder vi på at sikre et trygt miljø,

som er fri for mobning.

Du kan læse om vores antimobbeindsats og -strategi her.

Tilmelding til nyhedsbrev

Få nyt fra Sputnik i din indbakke. Ved tilmelding får du samtidig fem brugbare pædagogiske redskaber til at forebygge og håndtere konflikter.

Sociale medier