Værdier

Her kan du læse om vores værdier og vision, som er fælles for hele Sputnik-organisationen og vores mission, som er særlig for Skolen Sputnik:

Sputniks værdier

Sputniks værdigrundlag beskriver, hvordan vi møder mennesker i vores arbejde, uanset om der er tale om børn, unge eller voksne, og uanset hvilke vilkår og omstændigheder der er omkring mødet.

 • Vi tager udgangspunkt i en anerkendende, fremadrettet og ressourcebaseret tænkning – man kan ikke skabe forandring i et negativt defineret felt.
 • Vi mødes som ligeværdige men ikke som jævnbyrdige – der er tale om praktiseret ligeværd.
 • Vi mener, at alle til enhver tid forsøger at gøre deres bedste – det gælder både elever, studerende, beboere, forældre, samarbejdspartnere og kolleger.
 • Vi har fokus på hensigten og ikke på handlingen – læring skabes i refleksion omkring forskellen på hensigt og handling.
 • Vi lærer de unge, at de er ansvarlige for valget af deres handlinger – at lære at tage ansvar for egne valg betyder en højere grad af frihed til at kunne vælge generelt.
 • Vi er ”ordentlige voksne”. Det betyder, at vi er den forpligtende og oprigtige relation.

Sputniks vision

 • Vi vil være Danmarks bedste dagbehandlingsskole, STU og botilbud.
 • Vi vil skabe udviklende læringsmiljøer for børn og unge med særlige behov.
 • Vi vil være fyrtårn for andre – udbrede metoder og skabe anerkendelse omkring dem.
 • Vi vil udvide konceptet uden for Hovedstadsområdet.
 • Vi samarbejder med kommuner på alle niveauer om en god kvalitet til en konkurrencedygtig pris.

Skolen Sputniks mission

 • Vi skal være det rigtige tilbud for de elever, der ikke kan rummes på andre skoler, specialskoler eller institutioner.
 • Vi er en skole, som vores elever tror på, der ruster dem til at blive voksne, ansvarlige og selvhjulpne samfundsborgere.
 • Vi giver alle vores elever en ballast, som giver mulighed for et aktivt medborgerskab.
 • Vi opstiller klare rammer og arbejder med forpligtende relationer.
 • Vi skaber øverum, hvor eleverne kan udvikle de områder, der afholder dem fra at kunne deltage i ordinære skole-, fritids- og uddannelsestilbud.
 • Vi indgår i et udvidet forældresamarbejde.
 • Vi udvikler undervisnings- og behandlingsmæssige kompetencer og står aldrig stille.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Visitationsansvarlig

Lars Wagner

51 78 46 26 / LWA@skolensputnik.dk

Områdechef Skolen Sputnik

Jesper S.T. Larsen

20 30 17 85 / JLA@skolensputnik.dk

Nyhedsbrev

Få nyt fra Sputnik i din indbakke.

Ved tilmelding får du 25 % på
Sputniks Redskabskatalog.

Tilmeld nyhedsbrev