I Skolen Sputnik ved vi, at praktik og fritidsjob øger chancen for at få en ungdomsuddannelse og komme i beskæftigelse. Derfor har vi længe haft et særligt fokus på vejledning, praktik, uddannelse, fritidsjob og fritidsaktiviteter for vores elever.

Vi forstærker nu denne indsats yderligere med Anne Berglund som ny leder for hele området for at give vores elever endnu bedre forudsætninger for at klare sig i samfundet.

Mød Anne Berglund, Sputniks nye leder for uddannelses- og virksomhedspraktik, fritidsjob samt fritidsliv

Anne er uddannet skolelærer samt uddannelses- og erhvervsvejleder. Hun har 20 års erfaring som vejleder, hvor hun med stor succes har hjulpet udsatte børn og unge på Nørrebro i uddannelse og arbejde.

Derudover har hun været skoleleder, arbejdet som konsulent ved Integrationsministeriet og etableret en skole for flygtningebørn gennem Røde Kors. Senest har hun været leder af Skolen Sputniks underviser- og mentorordning, som hun har opbygget og udviklet fra bunden.

Kort fortalt: Anne Berglund er en erfaren og foretagsom kvinde med et kæmpemæssigt netværk. Man behøver ikke være længe i selskab med Anne, før man fornemmer hendes handlekraft, ildhu og utrættelige engagement for udsatte børn og unge.

Alt dette får elever i Sputnik nu glæde af.

Der er brug for os alle sammen

Det overordnede formål med den nyoprettede stilling, som Anne skal varetage, er at sikre eleverne et grundigt kendskab til uddannelse og job, afprøvning i praktikforløb og virksomhedsbesøg.

Vi ved, at en forstærket og vellykket indsats her øger elevernes muligheder for større selvstændighed, øger deres selvværd og ansvarlighed, giver bedre uddannelser og flere jobmuligheder.

Herudover er formålet at sikre eleverne i Sputnik et meningsfuldt og udviklende fritidsliv, der gør dem i stand til at indgå i fællesskaber inden for det almene klub og / eller idrætsområde – fx som del af en spejderforening, skakklub eller noget tredje, der ligger inden for den unges interessesfære.

Alt sammen tiltag der skal medvirke til at øge elevernes livskvalitet.

 

Vores børn og unge har brug for at vide, at der er behov for dem på arbejdsmarkedet og i fritidsforeninger. De skal vide, at ligegyldigt hvilke udfordringer de har, så er der brug for dem både på arbejdsmarkedet og i foreningslivet.

Alle kan tilføre fællesskabet noget. Derfor skal vi styrke elevernes selvværd og selvtillid så de kommer i gang med det, der interesserer dem. Vi skal sikre, at ingen elever bliver tabt på gulvet, ej heller når de engang har forladt Sputnik.

– Anne Berglund

Børnenes advokat

Anne vil udgøre en brobyggerfunktion mellem eleverne, uddannelsessystemet, erhvervsliv og fritidsforeninger. Hun er børnene og de unges ’advokat’ kan man sige, der lytter til deres interesser og drømme og åbner nogle døre ind til lokale virksomheder og fritidsforeninger.

Anne fortæller:

“Jeg vil opbygge et virksomhedsnetværk, som er parat til at tage børn og unge med udfordringer ind – både på virksomhedsbesøg, i erhvervspraktikker og i fritidsjobs. Der ligger også en opgave i at klæde værterne, virksomhederne, på til at tage imod vores elever. Det er meget vigtigt.”

Anne har allerede meldt Skolen Sputnik ind i et kæmpe netværk af 6.000 virksomheder, der alle påtager sig et socialt ansvar og gerne vil være med til at gøre en særlig indsats for udsatte børn, unge og voksne. CABI hedder netværket, som er et landsdækkende non-profit netværks- og videnshus, der har eksisteret siden 2002.

Derudover vil Anne gerne opbygge et forældrenetværk i Sputnik.

 

Vores forældre besidder jo mange forskellige job, og de har et indgående kendskab til de udfordringer børnene og de unge har, fordi de kender det personligt. Så jeg ønsker at opbygge et forældrevirksomheds-netværk, hvor forældrene kunne tage, ikke deres eget barn, men en anden elev fra Sputnik ind i den virksomhed de arbejder i og hvis interesser matcher virksomheden.

– Anne Berglund

Praktik og fritidsjob gavner elevernes trivsel og fremtid

Når vi i Skolen Sputnik har besluttet at lave en forstærket vejledningsindsats hænger det også sammen med dét udbud i Københavns Kommune og flere andre kommuner, som vi vandt sidste år og som stiller nye krav til dagbehandlingsområdet. Krav, der i Sputniks optik giver rigtig god mening.

Flere undersøgelser viser, at erhvervserfaringer og fritidsjob har en positiv effekt på udsatte unge. Det øger deres trivsel og mentale sundhed, gavner deres fremtid på arbejdsmarkedet og øger deres uddannelses- og beskæftigelsesgrad (cabiweb.dk, 2021).

”Der er behov for, at vi på dagbehandlingsområdet yder en særlig indsats i forhold til at give eleverne positive erfaringer med uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet og fritidsaktiviteter. Vi skal hjælpe eleverne ud de rigtige steder, hvor de kan trives og vokse med opgaven og ansvaret, så de får en klar opfattelse af, at ’jeg kan noget og jeg er noget værd’. Alle mennesker er noget værd, alle har noget at bidrage med, og det er vigtigt, at børnene og de unge selv ved og mærker det.” fortæller Anne.

Anne kommer til at indgå i et tæt samarbejde med de lokale afdelinger i Skolen Sputnik og med UU-vejlederne.

“Jeg glæder mig til samarbejdet, som forhåbentlig vil give Sputniks børn og unge endnu flere muligheder for at udvikle sig personligt, socialt og fagligt – og øge deres fremtidsmuligheder.”

Når man spørger Anne, hvad hun glæder sig allermest til i sin nye stilling, kommer svaret prompte: “at komme ud og snakke med børnene og de unge og være med til at gøre en forskel.”

Kontakt

Er du UU-vejleder eller forælder og vil du vide mere? Eller arbejder du for en virksomhed eller i en fritidsforening, der gerne vil tage socialt ansvar og hjælpe udsatte børn og unge, så kontakt Anne.

Ønsker du at høre mere om indskrivning af et barn/en ung i Sputnik, så kontakt visitationsansvarlig, Lars Wagner.

 

 

 

 

 

 


Anne Berglund
Leder for uddannelses- og virksomhedspraktik, fritidsjob samt fritidsliv 
Tlf. 41 78 31 31
Mail: ANB@skolensputnik.dk

Behandling af skolevægring - kontakt

Lars Wagner
Visitationsansvarlig
Tlf. 51 78 46 26
Mail: LWA@skolensputnik.dk

 

Vidste du, at…

Skolen Sputniks afdeling på Vesterbro er en del af projektet ’Mit første job’ – en fritidsjobindsats, der vækker jobdrømme til live hos unge med sociale og psykiske udfordringer på flere af landets dagbehandlingsskoler.

Udover at tjene deres egne penge, få ansvar og arbejdserfaring bidrager projektet til, at de unge udvikler en selvtillid og en selvfortælling, der inkluderer en fremtid på arbejdsmarkedet.

Du kan kontakte ledelsen på Skolen Sputnik Vesterbro, hvis du vil høre mere om indsatsen.