Leder af Skolen Sputnik Hillerød Katrine Sørensen mener, at det er muligt at få endnu flere børn i trivsel ved at modtage dem tidligere, end tilfældet er i dag. 

Skolen Sputniks afdeling i Hillerød for børn og unge med autisme, angst, ADHD, skolevægring, og/eller psykisk sårbarhed åbner en mellemtrinsafdeling og modtager nu elever fra 4. klasse.

På den måde håber leder Katrine Kistrup Sørensen, at det bliver muligt at hjælpe endnu flere børn i tide.

”Når børnene først kommer til os i udskolingen, kan de allerede have været gennem rigtig mange skoleskift, og de har ofte været skolevægrende i lang tid. Det er vores fornemste opgave, at hjælpe børnene uanset hvornår de kommer til os, men jo tidligere vi får dem, jo større er mulighederne for at kunne skabe en varig udvikling og tilbagesluse eleverne i et mindre indgribende tilbud,” siger hun.

Tidlig indsats

Meget forskning peger på, at tidlig indsats er altafgørende, når det kommer til at afhjælpe psykiske udfordringer, og det er også den oplevelse, de har på skolen i Hillerød.

“Min ambition er at modtage eleverne i tide. Vi kan nå at gribe nogle af eleverne tidligere, så de har mulighed for at nå at komme i trivsel og nå at få strategier til at håndtere de ting, der er svære. På den måde har de mulighed for at komme tilbage i mindre indgribende tilbud, inden de slutter deres grundskole,” siger hun.

Faglighed og forældresamarbejde

Dagbehandlingsskolen, der ligger centralt i Hillerød, hjælper i forvejen mange børn i lokalområdet og de omkringliggende kommuner i Nordsjælland, der kæmper med autisme- og angstproblematikker. Særligt i sager med skolevægring, har afdelingen haft succes med få den unge til at bryde med selvisolationen.

Det gør de blandt andet ved at have et tæt og kvalificeret forældresamarbejde og en høj grad af fleksibilitet i indsatsen omkring opstart på dagbehandling.

Katrine Sørensen ser det også som en fordel at have mellemtrin og udskoling i samme hus.

“Mellemtrinselever vil kunne spejle sig i ældre elever, som har været der, hvor de er lige nu, og som har formået at udvikle sig og få det bedre. De vil kunne se, at selvom man går i 5. klasse og synes, at det hele er rigtig svært, og man ikke har lyst til at gå i skole mere, så er der en mulighed for at få det godt igen.”

For sagsbehandlere​

Du er velkommen ​til at kontakte os for at indskrive en elev.

Vi har løbende optag og som udgangspunkt altid ledige pladser.

Kender du ikke Skolen Sputnik, er du velkommen på en rundvisning hos os.

For forældre

Det er kun kommunerne (f.eks. sagsbehandler, matchningsudvalg eller PPR), der kan indskrive en elev i Skolen Sputnik. Er du forælder, skal du derfor gå gennem din hjemkommune.

Du er dog altid velkommen til at ringe til os for at høre nærmere om vores afdelinger.​

Lars Wagner

Visitationsansvarlig
Centralt ansvar for indskrivning

51 78 46 26

LWA@skolensputnik.dk

Katrine Kistrup Sørensen

Afdelingsleder Skolen Sputnik Hillerød

29 82 54 34

KIS@skolensputnik.dk