Andre tilbud

Underviser- og mentorordning

Sputniks underviser- og mentorordning støtter udsatte børn og unge, f.eks. i overgangen til videreuddannelse eller som en del af en inklusionsindsats i en skoleklasse.

Læs mere

Skolevægringspakken

Sputniks skolevægringspakke er en specialiseret indsats mod skolevægring hos børn og unge med autisme, angst og ADHD.

Læs mere