Besøg også:

Krabbesholmvej (0.-7. klasse)​

Hvilke børn går her?

Krabbesholmvej​ i Brønshøj er for elever fra 0.-7. klasse med autismespektrumforstyrrelser og behov for tæt støtte. Vi oplever en stigning i antallet af elever med angst, OCD og selvskadende adfærd. Lige som de fleste af vores elever er beskrevet med angst og højt stressniveau.

Fælles for eleverne er, at de gerne vil legen og fællesskabet. De har derfor brug for støtte til udvikling af strategier og kompetencer, der sætter dem i stand til at indgå hensigtsmæssigt i sociale sammenhænge. 

​​​

Ydelsen hører organisatorisk under Skolen Sputnik på Bogholder Allé og deler ledelse og lærere med denne afdeling.​

Børnenes morgenmøde​

Skoledagen begynder med en morgensamling for børnene. På skift giver de dagen et tal fra 1-10, og hvis de har lyst, kan de fortælle om et emne, som de er optaget af. 

Den, der har bolden, må tale. Efter morgenmødet starter dagens undervisning. ​​

Leg som omdrejningspunkt​

Leg, bevægelse ​og udeliv indgår som vigtige aktiviteter i dagligdagen. Legen er en velegnet ramme for arbejdet med træning af sociale færdigheder. Dels fordi legen er lystbetonet og børnene gerne vil hinanden. Og dels fordi den gensidige tilpasning af adfærd, der er nødvendig for en vellykket leg, synes mere meningsfuld og derfor er lettere for børnene.

Faglig undervisning​ og hverdag

Læringsaktiviteterne tager udgangspunkt i elevernes funktionsniveau og foregår på tværs af alder. Vi søger at skabe et læringsmiljø, hvor eleven forholder sig undersøgende og eksperimenterende, og hvori der indgår leg og bevægelse. 

Læs mere om skoledagen og måltider på Sputniks skoler

Metoder i det pædagogiske arbejde

Skolen Sputniks ​metoder tager udgangspunkt i relationspædagogik og i den integrerede indsats mellem undervisning, socialpædagogik og behandling.

Herudover er ”low arousal” et af de bærende principper for det pædagogiske arbejde på Krabbesholmvej. Low arousal rummer nyttige tilgange til begrænsning af affektniveauet hos børn med problemskabende adfærd. Begrebet rummer også en række forståelser af, hvad der udløser problemskabende adfærd, samt hvilken funktion adfærden har for barnet.

Vi bruger ligeledes aktiviteter med inspiration fra Theraplay – en form for legeterapi - fordi vi med denne tilgang understøtter elevernes følelsesmæssige selvregulering og deres evne til at justere sig i samspillet med andre. 

Hvordan ser der ud?

Vi har et hyggeligt hus lige ved Brønshøj Torv med undervisningslokaler, der både kan bruges til enkeltundervisning og fællesundervisning. Ved torvet er der boldbur og legeplads, som vi kan bruge i dagligdagen, ligesom vi har vores egen lille have. 

Det ligger i gåafstand til Utterslev Mose med mulighed for masser af ture ud i naturen, levende natur/teknik-undervisning og gode, fælles oplevelser. 

Tilsyn

Download tilsynsrapport for Krabbesholmevej og Bogholder Allé (socialtilsyn, maj 2017)

Download tilsynsrapport for Krabbesholmvej og Bogholder Allé (undervisningstilsyn, januar 2016)


Kontakt

Vil du indskrive en elev? ​Ring til visitationsansvarlig Lars Wagner ☎ 51 78 46 26​ 

Læs evt. først om visitationen - kun sagsbehandlere/PPR kan indskrive.

Vil du høre mere om Krabbesholmvej? Ring til leder Anders Guldagger ☎ 22 84 88 90

Se alle kontaktoplysninger

"Vi føler os virkelig godt taget imod og synes, alle lærerne tackler børnene så godt. Det er rigtigt dejligt, at føle sig tryg ved at aflevere sit barn, når man ved de har været så meget igennem, og de og familien har været belastet, længe inden starten i Sputnik,”

Stine Ingeborg Hansen, mor til Alma på 10 år. 

Skolen Sputnik Krabbesholmvej
Krabbesholmvej 9
2700 Brønshøj
Tlf.: 22732583
CVR: 27438148
ckl@skolensputnik.dk

Forældre-samarbejde

klik her...​

Tilmelding til Nyhedsbrev

Få nyt fra Sputnik i din indbakke.

Sociale medier