Besøg også:

​Kupéen (mellemtrin og udskoling)

Kupeen tilbyder dagbehandling for børn og unge inden for autismespektret. 

Vi har mulighed for at indskrive elever i både almindelig dagbehandling og i en solistramme/1:1-tilbud. 

​Afdelingen giver mulighed for en stor grad af individuel støtte, samtidig med, at vi hele tiden søger udvikling og større fællesskaber for den enkelte. Vi indskriver børn og unge i mellemtrin og udskoling.

Hvem går på afdelingen?

De fleste elever har udfordringer inden for autismespektret samt psykiatrinære udfordringer som f.eks. angst og OCD og ofte også kombinationer af flere diagnoser.

Eleverne er sårbare og ængstelige og vil typisk være uhensigtsmæssigt udfordret i større og komplekse sammenhænge. Det at skulle forholde sig til mange voksne, mange elever, store undervisningsmiljøer, det offentlige rum m.m. har gjort, at mange elever har udviklet nogle strategier, som er uhensigtmæssige for deres udvikling og skolegang. Disse strategier handler ofte om at undgå de svære ting, for at klare hverdagen - f.eks. skolevægring og isolation.

Eleverne har i reglen flere forliste skolegange bag sig, ofte både fra folkeskoler og specialskoler. For mange har det medført massive skolevægringsproblematikker.​

Fysiske rammer

Vi har to afdelinger, som begge ligger i Rødovre. Kupeen er indrettet, så hver elev har sit eget lokale. Herudover har vi fælles spiselokale, et vægttræningsrum, musikrum og et værksted, hvor eleverne kan lave alt fra cykler til bælter og ting i træ. 

De fysiske rammer er indrettet, så de tilgodeser et overskueligt, stille og trygt miljø med forudsigelig struktur.​

Vi bor i gåafstand fra S-tog, så vi har god mulighed for at tage på tur.

Transport

Elever, der er indskrevet i 1:1-tilbud, og som er udfordret i forhold til transport til og fra afdelingen, kan få støtte til dette, f.eks. i en indkøringsfase for at skabe tillid og tryghed ved skolen. Vores tilbud om kørsel er altid midlertidigt og en pædagogisk opgave udført at det faste personale i skoletiden.​

Perspektiver for udvikling

På Kupeen har eleverne mulighed for at få undervisning i fuld fagrække tilpasset den enkelte. Udover de faglige kompetencer arbejder vi målrettet med at styrke de sociale og personlige kompetencer.​

Vi insisterer på udviklingen og på at arbejde med det, der er svært - i passende omfang og i det tempo, eleven kan være med på.

Personalets uddannelse

​Personalet er veluddannede og modtager jævnligt supervision fra en ekstern psykolog. Vi vægter, at barnet og familien bliver tilknyttet ganske få undervisere, som kommer til at kende dem rigtigt godt og kan støtte i den faglige og sociale udvikling. ​

Fællesskab med andre børn

I pauserne er man sammen med sine undervisere, men man har også mulighed for at spise sammen med andre, spille spil sammen med andre elever og lignende. Herudover har vi en række traditioner, der sigter på at give elverne en oplevelse af fællesskab og normalitet, f.eks. juleafslutning, fastelavn og sommerarrangement/sidste skoledagsfejring.

Eleverne får morgenmad og frokost på skolen. Maden er sund og god og samtidig lavet med hensyn til elever med sansemæssige forstyrrelser.

Metoder og forældresamarbejde

I Sputnik arbejder vi med den integrerede indsats mellem undervisning, socialpædagogik og behandling. Vi benytter metoder fra den systemisk-narrative tradition samt autismespecifikke metoder med visuelle elementer som f.eks. tegneseriesamtaler og sociale historier. 

​Både den faglige undervisning og den socialpædagogiske og behandlingsmæssige indsats tager udgangspunkt i elevens ståsted, behov og interesser for at skabe den bedst mulige faglige, sociale og personlige udvikling.

Vi har et udvidet forældresamarbejde, som du kan læse mere om her. Udover samarbejdet om elevens udvikling og trivsel i dagligdagen tilbyder vi forældregruppeaftener ca. seks gange om året, hvor Kupe-elevernes forældre kan mødes med ligesindede forældre og udveksle udfordringer og erfaringer. Læs mere om konceptet for forældregrupperne


​Kontakt

☎ Leder Martin Stöwer 20 98 90 68

☎ Ved spørgsmål om visitation, kontakt visitationsansvarlig Lars Wagner 51 78 46 26

Se alle kontaktoplysninger her.

Tilsyn

Download seneste tilsynsrapport fra Sputnik ​Kupeen (april 2019)

Andre dagbehandlingstilbud

Sputnik tilbyder også dagbehandling i København og Gentofte.

Se listen over afdelinger for elever med autisme og psykisk sårbarhed.

Afdelingen har to adresser til rådighed: Rødovrevej 395 (billedet) og Egegårdsvej 41. Begge i 2610 Rødovre​

​Her finder du os

Skolen Sputnik Kupéen
2610 København NV
Tlf.: 20 98 90 68
CVR: 31890071
MAS@skolensputnik.dk

Skolen Sputnik Kupéen

Egegårdsvej 41

2610 Rødovre
Tlf.: 20 98 90 68
CVR: 31890071

MAS@skolensputnik.dk

Tilmelding til nyhedsbrev

Få nyt fra Sputnik i din indbakke. Ved tilmelding får du samtidig fem brugbare pædagogiske redskaber til at forebygge og håndtere konflikter.

Sociale medier