Sputniks Skolevægringspakke | Fra vægring til læring

I Sputnik er vi særligt specialiseret i skolefraværssager, autisme og angst. Vores tilgang til bekymrende skolefravær og skolevægring er blevet til på baggrund af faglig viden og nyeste forskning på området, praksiserfaringer fra Sputniks afdelinger samt erfaringer fra VISO’s nationale netværk om skolevægring, som Sputnik deltager aktivt i.

Sputniks Skolevægringspakke er en specialiseret indsats mod skolevægring hos børn og unge, der samtidig har autisme, angst eller tilsvarende problematikker, herunder ADHD. Det er et tilbud, som kan købes af kommuner med henblik på at afdække og bryde skolevægringen for det enkelte barn/unge.

Få overblikket: Hent brochure om skolefravær

Kontakt os

Ring eller skriv til os, hvis du vil høre mere eller have hjælp til skolevægring.

Lars Wagner

Visitationsansvarlig i Skolen Sputnik

Tlf.: 51 78 46 26

LWA@skolensputnik.dk

 

Lene Holst Holmgård

Leder af Kursuscenter Sputnik

Tlf.: 41 78 31 01

LHO@skolensputnik.dk

Nyhedsbrev

Få nyt fra Sputnik i din indbakke.

Ved tilmelding får du 25 % på
Sputniks Redskabskatalog.

Tilmeld nyhedsbrev

 

 

Afdækning af skolevægring

Sputniks skolevægringsindsats består af en afdækning med interview, observation, evt. sanseprofil og rapport. Afdækningen indeholder:

  • Afklarende møde
  • Gennemlæsning af sagsakter og koordinering med henvender.
  • Interview og observation med barnet, familien, skolen og evt. andet relevant netværk.
  • Evt. sanseprofil, alt efter barnets behov.
  • Rapport: Alle afdækningsforløb afsluttes med en rapport, der samler
    viden og anbefalinger til det videre forløb.
  • Afsluttende møde.

Visuelt overblik over afdækning af skolefravær

Priser og forløb

Afdækningspakke: 28.000 kr.
Fast forløbspris. Afdækningen tager ofte 2-3 måneder.

Tilkøb af familiebehandling
1.200 kr. i timen, fx 5 rådgivende samtaler af 1½ time: 12.000 kr.

Hent brochuren: Sputniks Skolevægringspakke >>>

Leder du efter et nyt skoletilbud?

I Sputnik tilbyder vi også dagbehandlingsskoler, som har særlig faglig viden om bekymrende skolefravær og skolevægring. Det er kommunen, der visiterer til dagbehandling.

Vi lægger en konkret plan for indslusningen sammen med barnet, familien, sagsbehandleren, dagbehandlingsskolen og dennes psykolog. Indsatsen justeres efter aftale og barnets/den unges progression.

Læs om Sputniks dagbehandlingstilbud

Samtalemodel ved skolevægring

Vi benytter mange forskellige redskaber, når vi afdækker skolevægring hos børn og unge med autisme og angst.

Herunder kan du finde et redskab, Sputniks VISO-team har udviklet til at afdække årsagerne til skolevægring eller bekymrende skolefravær. Modellen kan både bruges i interview med barnet, forældre, skole og netværk.

Hent samtaleredskab til afdækning af skolevægring >>>

 

Kontakt os for hjælp til skolevægring

Ring eller skriv til os, hvis du vil høre mere eller have hjælp til skolevægring.

Skolevægring behandling

Lars Wagner

Visitationsansvarlig

Henvendelser om dagbehandling

Tlf. 51 78 46 26
Mail: LWA@skolensputnik.dk

Lene Holst Holmgård

Leder af Kursuscenter Sputnik

Hvis du som fagperson vil booke kursus eller skolefraværspakke

Tlf. 41 78 31 01
Mail: LHO@skolensputnik.dk