Skolen Sputnik Bogholder Allé, Vanløse (0.-6. klasse)

Vi bor på Bogholder Allé 36, 2720 Vanløse.

Hvilke børn går her?

Sputniks afdeling på Bogholder Allé i Vanløse er for elever fra 0.-6. klasse med autismespektrumforstyrrelser og behov for tæt støtte. Vi oplever en stigning i antallet af elever med angst, OCD og selvskadende adfærd. Lige som de fleste af vores elever er beskrevet med angst og højt stressniveau.

Fælles for eleverne er, at de gerne vil legen og fællesskabet. De har derfor brug for støtte til udvikling af strategier og kompetencer, der sætter dem i stand til at indgå hensigtsmæssigt i sociale sammenhænge.

Afdelingen hører organisatorisk og ledelsesmæssigt sammen med afdelingen på nabovejen Jydeholmen, som har målgruppen af børn og unge med socio-emotionelle vanskeligheder og ADHD. 

Børnenes morgenmøde​

Skoledagen begynder med en morgensamling for børnene. På skift giver de dagen et tal fra 1-10, og hvis de har lyst, kan de fortælle om et emne, som de er optaget af. Den, der har bolden, må tale. Efter morgenmødet starter dagens undervisning. ​​

Leg som omdrejningspunkt​

Leg, bevægelse ​og udeliv indgår som vigtige aktiviteter i dagligdagen. Legen er en velegnet ramme for arbejdet med træning af sociale færdigheder. Dels fordi legen er lystbetonet og børnene gerne vil hinanden. Og dels fordi den gensidige tilpasning af adfærd, der er nødvendig for en vellykket leg, synes mere meningsfuld og derfor er lettere for børnene.

Faglig undervisning​ og hverdag

Læringsaktiviteterne tager udgangspunkt i elevernes funktionsniveau og foregår på tværs af alder. Vi søger at skabe et læringsmiljø, hvor eleven forholder sig undersøgende og eksperimenterende, og hvori der indgår leg og bevægelse.

Læs mere om skoledagen og måltider på Sputniks skoler.

Metoder i det pædagogiske arbejde

Skolen Sputniks ​metoder tager udgangspunkt i relationspædagogik og i den integrerede indsats mellem undervisning, socialpædagogik og behandling.

Herudover er ”low arousal” et af de bærende principper for det pædagogiske arbejde. Low arousal rummer nyttige tilgange til begrænsning af affektniveauet hos børn med problemskabende adfærd. Begrebet rummer også en række forståelser af, hvad der udløser problemskabende adfærd, samt hvilken funktion adfærden har for barnet.

Vi bruger ligeledes aktiviteter med inspiration fra Theraplay – en form for legeterapi – fordi vi med denne tilgang understøtter elevernes følelsesmæssige selvregulering og deres evne til at justere sig i samspillet med andre.

Læs mere om relationspædagogik i Sputnik

Læs mere om den integrerede indsats

Hvordan ser der ud?

Vi har vores egen 5-etagers ejendom med gode lyse, venlige lokaler, der rummer mange muligheder for at tilrettelægge undervisningen, så den er målrettet den enkelte elev.

Vi har undervisningslokaler, der både kan bruges til enkeltundervisning og fællesundervisning.

I kælderen er der høvlebænke, værksted til cykel- og knallertreparation og opmagasinering af friluftsudstyr (fiskestænger, telte, udendørsspil og lignende).

Tilsyn

Kontakt

Afdelingen i Vanløse rummer også en afdeling for børn/unge med socio-emotionelle vanskeligheder og ADHD på nabovejen Jydeholmen. Her kan du kontakte afdelingsleder Søren Juul Jensen på tlf. 41 28 26 14

Billeder fra afdelingen

Kontakt os

Afdelingsleder Malik Alkendi

Tlf.: 25 72 42 82

MAL@skolensputnik.dk

Souschef Mette Dræby Petersen

Tlf.: 22 27 70 71

MEP@skolensputnik.dk

Visitationsansvarlig Lars Wagner

Tlf.: 51 78 46 26

LWA@skolensputnik.dk

Nyhedsbrev

Få nyt fra Sputnik i din indbakke.

Ved tilmelding får du 25 % på
Sputniks Redskabskatalog.

Tilmeld nyhedsbrev