22. april 2021 besøgte Københavns Kommunes Socialborgmester Mia Nyegaard Sputniks afdeling på Bogholder Allé.

Mia Nyegaard har før været på Sputniks afdelinger, så det var et velkomment gensyn, da afdelingsleder Malik Alkendi (billedet) tog imod socialborgmesteren sammen med adm. direktør Allan Laursen og kvalitets- og udviklingsdirektør Vibeke Ries.

Socialborgmester i børnehøjde

Socialborgmesteren blev vist rundt på Bogholder Allé, som er en afdeling for børn fra 0.-6. klasse med autisme, ADHD, angst og lignende diagnoser og vanskeligheder.

En gruppe på seks børn havde forberedt spørgsmål til Mia Nyegaard som en del af et undervisningsforløb om etik.

De spurgte blandt andet, hvad socialborgmesteren gør for mennesker med autisme, og hvad hun vil bruge deres spørgsmål til.

 

Billede af socialborgmesteren og en elev
På billedet er Mia Nyegaard i gang med at besvare spørgsmål fra Julie, som er elev på Sputnik Bogholder Allé.

Offentligt-privat samarbejde

Efter rundvisningen fik Sputnik og Socialborgmesteren lejlighed til at tale om samarbejdet mellem kommunen og privat dagbehandling.

Begge parter er enige om, at dagbehandlingstilbud som Sputnik og lignende tilbud er et nødvendigt supplement til kommunens egne tilbud, både for at sikre en specialisering af tilbuddene og for at bevare en fleksibilitet for kommunen.

Adm. direktør Allan Laursen gav udtryk for, at vi hilser de nye tilsyn fra Socialforvaltningen meget velkomne, da de er både grundige, faglige og imødekommende, og vi bliver gensidigt klogere i samarbejdet.

Ligeledes er vi glade for de nye politiske tiltag, der skal sikre et stærkere nationalt tilsyn.

Kontakt

Er du sagsbehandler eller PPR-psykolog og ønsker selv at komme på rundvisning på Bogholder Allé eller en af vores andre afdelinger, så tøv ikke med at tage kontakt til os.

Efter aftale med kommunen laver vi desværre ikke rundvisninger for forældre, medmindre kommunen har bevilget dagbehandling og peget på Sputnik som tilbud.

Behandling af skolevægring - kontakt

Lars Wagner
Visitationsansvarlig
Tlf. 51 78 46 26
Mail: LWA@skolensputnik.dk