Dagbehandling Sputniks solisttilbud i Rødovre “Kupeen” bliver nu udvidet med et dagbehandlingstilbud med 1:3-normering.

Nye fællesskaber og øverum

Udvidelsen sker for at give børn og unge på Vestegnen et dagbehandlingstilbud tættere på deres hjemkommune og for at skabe nye udviklingsmuligheder for Kupeens målgruppe. Solisterne får dermed andre børn og unge at spejle sig i, og nye fællesskaber at øve sig inden for. Vores forventning er, at overgangen fra et solisttilbud til traditionel dagbehandling på den måde kan bliver mindre.

Målgruppen for tilbuddet er fortsat introverte børn og unge med autisme og komorbiditet.

Erfaringer med dagbehandlingsrammen

Både ledelse og personale på Kupeen har erfaringer ​med den traditionelle dagbehandlingsramme. Afdelingen har desuden de sidste to år haft forsøg med fællesundervisning af de elever, der er modne til det. Læs artikel om initiativet.

Nye lokaler

I forbindelse med udvidelsen overtager vi inden jul nye lokaler på Egegårdsvej i Rødovre, men bibeholder også de nuværende lokaler på Rødovrevej. Der skal være både solister og børn i 1:3-normering begge steder.

Kontakt

Hør mere om de nye muligheder hos

Læs mere om Sputnik Kupéen