Sputnik Østerbro får donation fra Borgervennen

Tidligere i år åbnede vi dørene for en ny, samlet dagbehandlingsskole på Østerbro. For at skabe så gode rammer som muligt for børnene og de unge har vi ansøgt om midler til at indrette skolens udendørsarealer med træningsanlæg, boldbur m.m. I den proces har vi modtaget 50.000 kr. i en donation fra den velgørende organisation Borgervennen. […]

Børneinddragelse│Månedens redskab

Hvorfor er børneinddragelse vigtigt? For at skabe de rette udviklingsmuligheder for børn og unge i udsatte positioner kræver det rum og tid til at lytte til dem. Ved at inddrage børn og give dem indflydelse, skaber det en følelse af ejerskab hos dem, hvilket baner vejen for højere kvalitet i beslutninger og indsatser, der vedrører […]

Masking og autisme

Masking og autisme

Hvorfor fremstår børn og unge med autisme velfungerende i én kontekst, men brænder sammen i en anden? Masking-begrebet har vundet indpas over de seneste år, og vi vil her folde definitioner, viden og konsekvenser ud. Af autoriseret psykolog Anders Rane Kaalund-Brok og leder Lene Holst Holmgård. Definition af masking Masking er en strategi, som ofte […]