Undervisning i Sputnik

Undervisningen i Sputnik er en del af Den Integrerede Indsats, hvor behandling, socialpædagogisk støtte og undervisning indgår som ligeværdige elementer.

Det er et bevidst metodevalg, og vores erfaring viser, at indsatsen både fremmer indlæringen og udviklingen hos børnene/de unge.

Den integrerede indsats tager udgangspunkt i en tværfaglighed mellem pædagoger, lærere og psykologer, og faglighederne arbejder sammen i felten. Med den integrerede indsats samler vi behandlingen så tæt på barnets dagligdag som muligt i en normaliseret ramme.

Elementer i undervisningen

Hverdagen for børnene og de unge som går i Skolen Sputnik er kendetegnet ved hensyntagen til den enkelte, tætte voksenrelationer, tryghed og udvikling.

Specialundervisning og specialpædagogik

Alt Sputniks personale har kurser og efteruddannelse inden for diagnoseforståelse og systemisk-narrative tilgange. Sputniks interne psykologteam understøtter desuden, at læringen tager højde for de diagnostiske og kognitive udfordringer, som børnene/de unge har. Vi tilbyder bl.a.:

 • Specialundervisning med udgangspunkt i struktur, systematik og forudsigelighed.
 • Visuelt understøttet undervisning.
 • Mulighed for at tage hensyn til sanseintegrationsforstyrrelser, herunder sensorisk overstimulering.
 • Viden om eksekutive funktioner, herunder forarbejdningstempo og arbejdshukommelse og kompenserende strategier, der tager hensyn til dette.
 • Efter aftale mulighed for WISC-test, der undersøger barnets/den unges kognitive niveau.
 • Mulighed for hjælpemidler, der understøtter specialundervisning, herunder ift. dysleksi.

Læs fagartikel om specialundervisning hos Kursuscenter Sputnik

Trygge og udviklende rammer 

Vi tilbyder et roligt og overskueligt miljø, hvor der hele tiden er deltagende voksne, som kan sikre et miljø fri for mobning. Faciliteterne understøtter moderne læring med fx:

 • IT-understøttet undervisning. Eleverne har en personlig arbejdsplads og adgang til pc. Vi underviser i digital dannelse.
 • Bevægelse er en integreret del af undervisningen, blandt andet for at understøtte koncentration og indlæring.
 • Fleksible rammer med mulighed for at tage forskellige hensyn.
 • Mindre undervisningsrum, hvor børnene/de unge typisk sidder 2-6 sammen med mulighed for at trække sig til en afskærmet plads. Vi arbejder med vekselvirkningen mellem små, trygge rum og muligheden for at øve sig i større fællesskaber.
 • Gode fællesrum til sociale aktiviteter, spiserum m.m.

Individuelt tilpasset indsats

Elevernes hverdag er forskellig, alt efter alderstrin. Der bliver taget individuelle hensyn til alle elever; vi differentierer og lægger pauser ind i undervisningen efter behov. Vi har:

 • Individuelle undervisningsplaner, der tager udgangspunkt i barnets/den unges faglige ståsted.
 • Individuelle elevplaner for den socialpædagogiske og behandlingsmæssige indsats.
 • Differentieret undervisning med udgangspunkt i viden om bl.a. literacy, arbejdshukommelse, zonen for nærmeste udvikling og synlige læringsmål.

Afgangsprøver, praktik og gode overgange

Undervisningen i Skolen Sputnik lever op til Folkeskoleloven, herunder Folkeskolereformens timeantal, mål, tests m.m.

 • Vi arbejder som udgangspunkt mod, at eleverne føres til Folkeskolens Afgangsprøve (FP9) i alle prøvefag.
 • Elever i udskolingen laver projektopgave, hvor de arbejder med et selvvalgt projekt i to uger.
 • Vi har tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning om praktik og brobygning til ungdomsuddannelser. Læs mere om praktik og videreuddannelse i Skolen Sputnik
 • Sputnik har egen koordinator for praktik, fritidsjob og fritidsliv, og vi tilbyder en intensiv indsats på dette område til børn og unge i Sputnik.

Ture, ekskursioner og temauger

Ture og ekskursioner giver mulighed for at lære på nye måder, samtidig med at børnene/de unge kan øve sig i socialt samvær, transport m.m. Vi har bl.a.

 • Udflugter og ekskursioner ud af huset, som kan have fagligt og/eller socialpædagogisk indhold. Turene tager hensyn til målgruppens udfordringer og interesser.
 • Minimum tre årlige temauger med fælles emner, f.eks. natur, verdensreligioner, sundhed, demokrati og lignende.
 • Mulighed for ture med overnatning (frivilligt).

Tilsyn med undervisningen

Sputnik har vundet udbudsaftaler med 18 kommuner i hovedstadsområdet og samarbejder med i alt 30 kommuner om dagbehandling. Kommunerne fører tilsyn med undervisningen, og Sputnik får rigtigt gode tilbagemeldinger fra tilsyn. Du kan se tilsynsrapporter på den enkelte afdelings side.

SputnikRapportenSe også tal og resultater i Sputnikrapporten

 

Sund mad understøtter indlæring

Børnene/de unge bliver tilbudt morgenmad og frokost hver dag. Maden er en del af en sund hverdag og samtidig en mulighed for at øve sig i at indgå i sociale fællesskaber.

Sputniks behandlingsindsats

I Sputnik arbejder vi med behandling som en integreret del af undervisningsrammen.

Læs om behandling i Sputnik

Indskrivning i Skolen Sputnik

Er du interesseret i at indskrive et barn eller blot høre mere om Skolen Sputniks dagbehandlingstilbud, så tag kontakt til Visitationsansvarlig Lars Wagner.

Forældre er altid velkomne til at ringe og høre nærmere, men kan ikke selv indskrive deres børn i Skolen Sputnik. Det er kommunen, der vurderer barnets forudsætninger og behov og bevilger plads i dagbehandling.

visitation skolen sputnik lars wagner

Lars Wagner

Visitationsansvarlig, Skolen Sputnik

Mobil: 51 78 46 26

Mail: LWA@skolensputnik.dk

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Visitationsansvarlig

Lars Wagner

51 78 46 26 / LWA@skolensputnik.dk

Områdechef Skolen Sputnik

Jesper S.T. Larsen

20 30 17 85 / JLA@skolensputnik.dk

Nyhedsbrev

Få fagartikler, kursustilbud, invitationer
til gratis temaaftener og historier om
Sputniks børn og unge. 💬⭐️📨🚀
Tilmeld nyhedsbrev