Praktik, brobygning og fritidsjob

For elever i de ældste klasser har vi et særligt fokus på praktik og brobygning til videre ungdomsuddannelse.

Vi har et tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, og vejlederen kommer jævnligt på besøg og taler med eleverne om deres planer og ønsker for fremtiden. Sammen med Sputniks vejleder laver vi en uddannelsesplan, så der i god tid er tænkt på, hvordan vores elever kommer videre efter endt skolegang i Sputnik.

Praktik

Elever i 8., 9. og 10. klasse har mulighed for at komme i erhvervspraktik på arbejdspladser eller på relevante uddannelsesinstitutioner. Praktikkerne kan være af forskellig længde og er altid tilpasset den enkelte elev.

Vi sender kun elever i praktik efter grundigt forarbejde, som sker i samarbejde med Sputniks vejleder. En del af forarbejdet er at forberede den unge på livet på en arbejdsplads, og hvordan man er en god kollega. Herudover forbereder vi virksomhederne, så de er klar til at tage imod de unge og udfordre dem tilpas ud fra deres forudsætninger.

Nogle gange munder en praktik ud i et fritidsjob efterfølgende, som tidsmæssigt er tilpasset den unges ønsker og muligheder.

Brobygning

Brobygningsforløb bliver tilbudt til elever i 9. og 10. klasse. Brobygning betyder, at den unge skal følge et undervisningsforløb på en uddannelsesinstitution sammen med andre unge. Det er som udgangspunkt obligatorisk at deltage i brobygningsforløb, og den unge planlægger relevante forløb sammen med sin underviser og vejleder. Vi laver forløbene med de unge i et tempo, som de kan følge med i.

Brobygningsforløbene giver de unge mulighed for at se, hvilke udfordringer de kan møde på de pågældende uddannelser og øve sig i nye strategier i et trygt miljø. For de unge der af forskellige årsager ikke magter denne udfordring, vil der blive tilrettelagt særlige individuelle forløb.

Fritidsjob

Hvis det er muligt og giver mening, vil de unge endvidere blive guidet til at søge fritidsjob, hvis de ikke allerede har et job, de passer. Vi hjælper med at formidle fritidsjob hos lokale virksomheder og sørger også for, at arbejdsgiveren er klædt godt på til at modtage den unge. Et fritidsjob vil altid være tilpasset den enkelte unges ønsker og muligheder.

Gennem et fritidsjob får de unge praktisk joberfaring og redskaber, som klæder dem på til en fremtid på arbejdsmarkedet. Et fritidsjob giver de unge succesoplevelser og en styrket tro på egne evner.

Det er desuden vores erfaring, at unge, der er i stand til at passe et fritidsjob af større eller mindre omfang, har langt større chancer for at gennemføre en efterfølgende uddannelse.​

Virksomhedsbesøg

Vi tilrettelægger også dagsbesøg på virksomheder – både store og små. Virksomhedsbesøgene tilrettelægges ud fra den unges interesser og ønsker. Det kan være alt fra et supermarked og en frisørsalon til en IT-virksomhed eller et byggemarked.

Den unge vil blive ledsaget af en underviser, hvis han/hun ønsker det og besøget tilrettelægges i samarbejde med virksomheden.

Til forældre

Arbejder du et sted, der kunne have lyst til at tage imod en ung fra Sputnik – enten i form af et virksomhedsbesøg, en praktik eller et fritidsjob?

Så hører vi meget gerne fra dig.
Kontakt Anne Berglund på 41 78 31 31 / ANB@skolensputnik.dk

Kontakt Anne

Kontakt gerne Anne Berglund, leder for uddannelses- og virksomhedspraktik, fritidsjob samt fritidsliv, for at høre nærmere om praktik, brobygning og fritidsjob.

 

 

 

 

 

 

 


Anne Berglund
Leder for uddannelses- og virksomhedspraktik, fritidsjob samt fritidsliv 
Tlf. 41 78 31 31
Mail: ANB@skolensputnik.dk