Om os

dagbehandling

Dagbehandling i København, Nordsjælland og Greve

Skolen Sputnik er et dagbehandlingstilbud for børn og unge fra 0. – 10. klasse med diagnosemæssige og adfærdsrelaterede vanskeligheder. Skolen Sputnik har eksisteret siden 1999, hvor vi begyndte med en enkelt dagbehandling på Nørrebro.

Metode

autisme adhd

Den integrerede indsats

Sputniks dagbehandling er en integreret indsats mellem undervisning, social-
pædagogik og behandling. Vi kvalificerer indsatsen gennem fast supervision og efteruddannelse af personalet. Vi har også et psykologteam tilknyttet, som bidrager til den psykologiske behandlingsindsats

Målgruppe

dagbehandling

Autisme og ADHD

Vi tilbyder dagbehandling til børn og unge på alle klassetrin med hhv. autisme og psykisk sårbarhed samt socio-emotionelle vanskeligheder og ADHD. Børnene / de unge er adskilt på forskellige adresser efter alderstrin, diagnosebaggrund og adfærd. Vi har særlig ekspertise i skolevægringssager.

Sputnik Rapporten

dagbehandling

Til samarbejdspartnere

Sputnik er en organisation, der aldrig står stille. Det vidner Sputnik Rapporten 2020 også om. En rapport, der i såvel tekst som tal opsummerer året der gik på tværs af Sputniks fire segmenter. Er du nysgerrig på, hvad der er sket det forgangne år i Skolen Sputnik? Så læs med her.

Nyt

skolevaegring autisme angst adhd

Sputniks Skolevægringspakke

En specialiseret indsats mod skolevægring hos børn og unge med autisme, angst og ADHD. Vores tilgang til skolevægring er blevet til på baggrund af faglig viden og nyeste forskning, praksiserfaringer fra vores dagbehandling samt erfaringer fra VISO’s nationale skolevægringsnetværk.

Podcast

podcast autisme

På med hørebøfferne

Særklassen er Sputniks helt egen podcast, der formidler personlige fortællinger relateret til autisme og ADHD. Med Særklassen ønsker vi at nuancere kendskabet til diagnoserne og udfordre de myter og fordomme, der knytter sig til dem. På med hørebøfferne og lyt med!