Om os

Dagbehandling

Dagbehandling i København og Nordsjælland

Skolen Sputnik er et dagbehandlingstilbud for børn og unge fra 0.-10. klasse med diagnosemæssige og adfærdsrelaterede vanskeligheder.

Målgruppe

Dagbehandling

Autisme og ADHD

Vi tilbyder dagbehandling til børn og unge med hhv. autisme og psykisk sårbarhed samt socio-emotionelle vanskeligheder og ADHD. Vi har særlig ekspertise inden for skolevægring.

Metode

Dagbehandling

Den integrerede indsats

I Sputnik tilbyder vi en integreret indsats mellem undervisning, socialpædagogik og behandling. Vi kvalificerer indsatsen gennem fast supervision og grundig efteruddannelse af personalet.

Nyt

Dagbehandling

Dagbehandling i Hillerød

Vi åbner nu dørene for børn og unge fra 7.-10. klasse med autisme og psykisk sårbarhed. Elever, der er visiteret til STU efter grundskolen, har mulighed for at fortsætte på Sputnik STU Hillerød på samme adresse i et kendt miljø.

Podcast

Særklassen – en podcast lavet af Sputnik

Særklassen er Sputniks egen podcast, der formidler personlige fortællinger relateret til autisme og ADHD.