Besøg også:

Besøg også:

Velkommen til Skolen Sputnik
​- dagbehandling i København og Nordsjælland

Skolen Sputnik er for elever fra 0.-10. klasse med diagnosemæssige og adfærdsrelaterede vanskeligheder. Vi har delt målgruppen op for at tilbyde det bedst egnede miljø for den enkelte elev. Se oversigt over skolerne: 

ADHD-skoler │​Skoler for elever med socio-emotionelle forstyrrelser og ADHD

Autisme-skoler │Skoler for elever med autisme og psykisk sårbarhed

Relat​ioner og ansvar i dagbehandling

Sputnik adskiller sig fra andre dagbehandlingsskoler ved den integrerede indsats mellem undervisning, socialpædagogik og behandling. Det vil sige, at det er den samme voksne, der underviser eleven i engelsk og samtidig arbejder med ham eller hende om f.eks. at bekæmpe social angst eller tackle sin vrede. Det kræver veluddannede medarbejdere og står i kontrast til en mere traditionel tilgang i dagbehandling, hvor lærere udfører undervisning og psykologer udfører behandling. Vi tror på, at udviklingen i dagbehandling sker gennem tætte og professionelle relationer, hvor vi stiller krav og støtter eleven til at tage ansvar. Metoder i dagbehandlingHvad er  dagbehandling?

Alle kontaktoplysninger

Finder du lige her

Sputnik – Din vej ind i fremtiden

Sputnik var verdens første satellit, der blev sendt i kredsløb om jorden. Russerne overraskede resten af verden, og særligt USA, med deres fremskredne teknologi. Ordet sputnik er russisk og betyder 'følgesvend', satellit' eller 'medrejsende', afledt af ordet put, som betyder 'vej'. I Sputniks skole og dagbehandling står Sputnik for mod til at nå nye højder og ikke at give op, selv om andre troede, det var umuligt.

Læs om vores værdier

Ny autisme-skole og dagbehandling i Gentofte

Elever i Nordsjælland har nu mulighed for at forkorte rejsetiden til skole. Til skoleåret 2016/2017 åbnede Sputnik en ny autisme-skole med dagbehandling på Klampenborgvej 50. Skolen er for elever i udskolingen og på mellemtrinnet med psykisk sårbarhed og/eller autisme. ​Vi har til huse lige ved siden af Klampenborg Galopbane, omringet af skov og natur og samtidig tæt på Klampenborg Station.

Læs mere om dagbehandlingsskole i Gentofte.

Skolen Sputnik Lillejyden

Jydeholmen 15, 2. sal, 

2770 Vanløse, 

Tlf.: 40 56 38 49

lille-jyden@skolensputnik.dk

Skolen Sputnik Storejyden 

Jydeholmen 15, 4. sal, 

2770 Vanløse, 

Tlf.: 22 67 01 76

store-jyden@skolensputnik.dk

Skolen Sputnik Jydeholmen

Jydeholmen 15, 1. sal, 

2770 Vanløse 

Tlf.: 40563849

hop@skolenspuntik.dk

Skolen Sputnik Kupéen 

Lindevangs Allé 3A, 

2000 Frederiksberg

Tlf.: 20 98 90 68

kupeen@skolensputnik.dk

Skolen Sputnik Hejrevej 

Hejrevej 43, 1. sal, 

2400 København NV 

Tlf.: 22 98 68 64

hejrevej@skolensputnik.dk

Skolen Sputnik Bogholder Allé 

Bogholder Allé 36, 

2720 Vanløse 

Tlf.: 22 84 88 90

bogholderalle@skolensputnik.dk

Skolen Sputnik Gentofte

Klampenborgvej 50

2930 Klampenborg 

Tlf.: 40 64 80 21

cla@skolensputnik.dk


Skolen Sputnik Vibevej

Vibevej 20, 

2400 København NV

Tlf.: 42 33 52 51

nwe@skolensputnik.dk

Tilmelding til Nyhedsbrev

Sociale medier