Om os

dagbehandling

Dagbehandling i København, Nordsjælland og Greve

Skolen Sputnik er et dagbehandlingstilbud for børn og unge fra 0. – 10. klasse med diagnosemæssige og adfærdsrelaterede vanskeligheder. Skolen Sputnik har eksisteret siden 1999, hvor vi begyndte med en enkelt dagbehandling på Nørrebro.

Metode

autisme adhd

Den integrerede indsats

Sputniks dagbehandling er en integreret indsats mellem undervisning, social-
pædagogik og behandling. Vi kvalificerer indsatsen gennem fast supervision og efteruddannelse af personalet. Vi har også et psykologteam tilknyttet, som bidrager til den psykologiske behandlingsindsats

Coronavirus

corona skolen sputnik

Sådan håndterer vi coronakrisen

I Skolen Sputnik er den primære opgave for medarbejdere og ledere at støtte vores børn, unge og forældre så godt som overhovedet muligt igennem denne tid. I denne artikel kan du læse om vores ekstraordinære indsatser og initiativer under corona lockdown.

Målgruppe

dagbehandling

Autisme og ADHD

Vi tilbyder dagbehandling til børn og unge på alle klassetrin med hhv. autisme og psykisk sårbarhed samt socio-emotionelle vanskeligheder og ADHD. Børnene / de unge er adskilt på forskellige adresser efter alderstrin, diagnosebaggrund og adfærd. Vi har særlig ekspertise i skolevægringssager.

Nyt

skolevaegring autisme angst adhd

Sputniks Skolevægringspakke

En specialiseret indsats mod skolevægring hos børn og unge med autisme, angst og ADHD. Vores tilgang til skolevægring er blevet til på baggrund af faglig viden og nyeste forskning, praksiserfaringer fra vores dagbehandling samt erfaringer fra VISO’s nationale skolevægringsnetværk.

Podcast

podcast autisme

Særklassen – Sputniks egen podcast

Særklassen er Sputniks helt egen podcast, der formidler personlige fortællinger relateret til autisme og ADHD. Med Særklassen ønsker vi at nuancere kendskabet til diagnoserne og udfordre de myter og fordomme, der knytter sig til dem. På med hørebøfferne og lyt med!