Personalets uddannelse

Vi arbejder i tværfaglige teams, som er sammensat af lærere og pædagoger, som løbende bliver efteruddannet og superviseret. Alle afdelinger har desuden tilknyttet egne psykologer.

Som en del af vores værdigrundlag og metode (den integrerede indsats) er det de samme voksne, der foretager undervisning, socialpædagogik og behandling. For at kvalificere personalet til det har vi en række tiltag:

Alle ledere og souschefer gennemfører en et-årig systemisk lederuddannelse. Alle ledere bliver tilbudt en toårig diplomuddannelse i ledelse.

Psykologer i Sputnik

Sputnik har et team af psykologer, som til sammen dækker en omfattende specialiseret viden om børn og unge med neuroudviklingsforstyrrelser og komorbiditet. Hver afdeling har tilknyttet egne psykologer.

Psykologerne varetager følgende opgaver: validering af behandlingsplaner, kvalificering af visitation, faglig sparring med det daglige personale, intern supervision, tests, samtaleforløb med børn/unge og forældre samt gruppeforløb.

Læs mere om Sputniks behandlingsindsats

Mød Sputniks psykologer

Faste samarbejdspartnere

Udover Sputniks egne ansatte har vi en række faste samarbejdspartnere, som vi trækker på til forskellige opgaver.

 • Pia Laursen
  Er cand.psych. og har en systemisk specialistuddannelse fra Milanoskolen. Hun bliver benyttet til supervision og efteruddannelse af personalet. www.pialaursen.dk
 • Trine Uhrskov
  Er cand.psych. og partner i Sopra, der arbejder med mennesker med udviklingsforstyrrelser. Hun bliver benyttet til supervision og efteruddannelse af personalet. www.sopra.dk
 • Tommy Hjordt Hasle
  Er skolelærer, familiekonsulent og familieterapeut. Tommy er tilknyttet Sputnik som ekspert i familiearbejdet og har arbejdet med familieklasser siden 2002. Vi samarbejder blandt andet med Tommy om forældregruppeaftener.
 • Dorthe Gylling
  Er uddannet skolelærer og læsevejleder. Dorthe er ekspert i testning og evaluering, både i skriftsprogsvanskeligheder og dysleksi, og arbejder forskningsorienteret og IT-baseret. Dorthe er tilknyttet Sputnik både i forhold til enkeltsager og til kursusafholdelse for Sputniks medarbejdere.
 • Eksterne psykiatere
  I helt særlige og vanskelige tilfælde samarbejder vi med eksterne psykiatere.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Visitationsansvarlig

Lars Wagner

51 78 46 26 / LWA@skolensputnik.dk

Områdechef Skolen Sputnik

Jesper S.T. Larsen

20 30 17 85 / JLA@skolensputnik.dk

Nyhedsbrev

Få nyt fra Sputnik i din indbakke.

Ved tilmelding får du 25 % på
Sputniks Redskabskatalog.

Tilmeld nyhedsbrev