10. klasse i Skolen Sputnik

Skolen Sputnik tilbyder 10. klasse for elever med socio-emotionelle forstyrrelser, ADHD, autisme og psykisk sårbarhed. Et 10. skoleår er for unge, der har brug for afklaring og forberedelse til videre uddannelse.

Et 10. klasse-forløb i Sputnik giver den unge:

  • ro til at udvikle sig og mulighed for at opnå den selverkendelse/modenhed, der skal til for at fortsætte i uddannelsessystemet
  • en større afklaring i forhold til uddannelsesvalg og opøvelse af studiefærdigheder
  • mulighed for at udvikle sig fagligt, socialt og personligt
  • mulighed for at deltage i praktikker og brobygningsforløb for de elever, der har behov for og ønske om dette.

Hvem kan tage 10. klasse i Sputnik?

Sputniks 10. klasser er for unge, som kommer fra specialskole, specialtilbud på almenskoler eller fra dagbehandling. Det kan også være unge, som er begyndt på ungdomsuddannelse, men ønsker at stoppe på uddannelsen og i stedet tage et ekstra afklarende år.

Vi har:

  • 10. klasse for unge med autisme og psykisk sårbarhed
  • 10. klasse for unge med generelle indlæringsvanskeligheder, ADHD og lignende udfordringer

Løbende optag

Vi modtager både elever fra skoleårets start og løbende i skoleåret. Det giver bl.a. mulighed for at samle elever op, der af den ene eller anden grund er faldet fra deres ungdomsuddannelse.

Individuelt tilrettelagt undervisning

Skoleåret tager afsæt i de konkrete udfordringer den enkelte unge har, holdt op imod de forventninger, der stilles til den unge på de videre uddannelsesforløb, som han eller hun skal starte på efter 10. klasse.

Vi samarbejder tæt med Ungdommens Uddannelsesvejledning, og der er gode muligheder for at tilrettelægge sit eget skema.

Det er muligt at tage Folkeskolens Afgangsprøve i dansk, engelsk og matematik (FP10 eller forbedring af FP9).

Fokus på praktik og livsfærdigheder

Vi har et stort fokus på praktik og brobygning, så det 10. skoleår bliver brugt aktivt og målrettet på at skabe afklaring og motivation. Herudover har vi fokus på gode kost- og studievaner og starter hver dag med sund og god morgenmad. Morgenmad og frokost er gratis for eleverne.

Overblik over hvilke afdelinger, der tilbyder 10. klasse

Afdelinger for elever med autisme og psykisk sårbarhed:

Afdelinger for elever med ADHD og socio-emotionelle vanskeligheder:

Metode

I Sputnik arbejder vi ud fra en integreret indsats mellem undervisning, socialpædagogik og behandling – alt sammen ud fra en systemisk-narrativ ramme.

Du kan læse mere om vores metode og tilgange her >>>

Forældresamarbejde

Vi udbyder psykoedukative kurser for forældre til elever i Skolen Sputniks 10.-klassetilbud. Her har forældre mulighed for at dele erfaringer med andre forældre, som kender og forstår ens hverdag.

Herudover er der mulighed for løbende familiebehandlingssamtaler.

Finansiering

10. klasse kan enten finansieres som specialundervisning, som dagbehandlingstilbud via Serviceloven eller via Lov om aktiv beskæftigelse.​

Ring og hør nærmere


Lars Wagner

Visitationsansvarlig
Tlf. 51 78 46 26
Mail: LWA@skolensputnik.dk

 

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Visitationsansvarlig

Lars Wagner

51 78 46 26 / LWA@skolensputnik.dk

Områdechef Skolen Sputnik

Jesper S.T. Larsen

20 30 17 85 / JLA@skolensputnik.dk

Nyhedsbrev

Få fagartikler, kursustilbud, invitationer
til gratis temaaftener og historier om
Sputniks børn og unge. ?⭐️??
Tilmeld nyhedsbrev