Metode

Klik på boksene herunder for at læse mere om Sputniks metoder og tilgange.

Integreret indsats

Sputniks integrerede indsats mellem undervisning, socialpædagogik og behandling betyder, at vi kan hjælpe eleven både med skolearbejdet og alle de andre udfordringer, et barn i dagbehandling bringer med sig.

Læs mere

Systemisk-narrativ metode

Den systemisk-narrativ tilgang betyder bl.a., at vi har et ressourcefokuseret syn på barnet, og at vi inddrager alle relevante parter i barnets netværk for at støtte den bedst mulige udvikling.

Læs mere

Relationspædagogik

Vi arbejder professionelt med at skabe relationer, både mellem børn og undervisere og børnene imellem. Relationsarbejdet er ofte fundamentet for at kunne modtage læring og (gen)finde motivation for skolearbejdet.

Læs mere

Diagnosespecifikke metoder

En del af vores elever er diagnosticeret med f.eks. autisme og ADHD, og personalet er efteruddannede i metoder, som er virksomme for denne gruppe elever. Vi benytter f.eks. visuelle elementer som KAT-kassen, tegneseriesamtaler og sociale historier.

Læs mere