Socio-emotionelle vanskeligheder og ADHD

Sputnik har to skoler i København og Greve for elever med socio-emotionelle vanskeligheder og ADHD.

Eleverne har ofte faglige problemer, har svært ved at orientere sig i det sociale felt og foretager ofte uhensigtsmæssige valg i forhold til handlinger og adfærd.

Gennemgående temaer for eleverne er:

 • Ensomhed
 • Isolering
 • Manglende impulskontrol
 • Udadreagerende adfærd
 • Begyndende marginalisering

De fleste af eleverne har flere skoleskift bag sig, som alle bærer præg af nederlag og skuffelser.

Vi sigter imod at elever i udskolingen kan tage eksamen i et eller alle eksamensfag.

Hvad er socio-emotionelle vanskeligheder, og hvordan viser det sig?

 • ​Vanskeligheder i sociale sammenhænge, f.eks. i relation til andre børn og unge eller til voksne.
 • ​Vanskeligheder ved at genkende, nuancere og regulere sine følelser.
 • ​I milde grader kaldes socio-emotionelle vanskeligheder også AKT (udfordringer i Adfærd, Kontakt og Trivsel).
 • ​Socio-emotionelle vanskeligheder opstår ofte hos tidligt skadede børn eller børn med tilknytningsforstyrrelser og ses ofte i kombination med udadreagerende adfærd og ADHD.
 • ​Socio-emotionelle vanskeligheder er en psykisk forstyrrelse, se evt. mere på Socialstyrelsens Vidensportal eller hos Psykiatrifonden.

Hvad er ADHD, og hvordan viser det sig?

 • ​ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder og er en opmærksomhedsforstyrrelse, hvor man er hyperaktiv og impulsiv.
 • ​Børn og unge med ADHD har i udgangspunktet svært ved at koncentrere sig, bliver let afledt og forstyrrer sig selv og af og til andre.
 • ​Man ser ofte vanskeligheder ved at skabe struktur og overblik, og det kan være svært at overskue store mængder af information eller planlægge sin dag.
 • ​En afart af diagnosen er ADD, dvs. hvor man ikke har H’et for hyperaktivitet og ofte har et roligere udtryk.
 • ​Læs mere i artiklen: Værd at vide om ADHD blandt børn og unge

Oversigt over skolerne

Elever med en IQ under normalområdet

Vi har oparbejdet en stor viden og erfaring med elever som kognitivt befinder sig under normalområdet.

Vi er i stand til både undervisningsmæssigt, socialpædagogisk og behandlingsmæssigt at tilgodese problematikker, som vedrører elever med en IQ under normalområdet.

Udvidet forældresamarbejde

Tilliden til voksne i elevens netværk (forældre, lærere, pædagoger m.fl.) er ofte meget lille, og antallet af ressourcestærke voksne er få.

Et udvidet forældresamarbejde er en hjørnesten i vores arbejde med eleverne. Ingen elev kan ses isoleret fra sin familie og vi arbejder med ugentlig, og til tider daglig, kontakt med respekt for familiens behov, motivation og ressourcer.​

Læs mere om forældresamarbejde

Indskriv en elev i dagbehandling

Visitationsansvarlig Lars Wagner
51 78 46 26
Mail: LWA@skolensputnik.dk​

Det er kun sagsbehandlere fra kommunerne, der kan indskrive elever.

Læs mere om indskrivning

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Visitationsansvarlig

Lars Wagner

51 78 46 26 / LWA@skolensputnik.dk

Områdechef Skolen Sputnik

Jesper S.T. Larsen

20 30 17 85 / JLA@skolensputnik.dk

Nyhedsbrev

Få nyt fra Sputnik i din indbakke.

Ved tilmelding får du 25 % på
Sputniks Redskabskatalog.

Tilmeld nyhedsbrev