Referencer

Skolen Sputnik samarbejder med flere end 30 kommuner om elever i dagbehandling.

Vi har i 2020 vundet et stort udbud for 18 kommuner og er blevet udvalg til at samarbejde med kommunerne i alle deres opstillede kategorier (elever med forskellige støttebehov).

Referencer

Herunder kan du læse udtalelser fra nogle af vores samarbejdskommuner, som vi har indhentet i forbindelse med udbud.

Socialrådgiver Ilse Cederberg, Frederiksberg Kommune:

”Jeg har i flere forskellige sammenhænge, haft unge mennesker, som er visiteret til Skolen Sputnik. Min oplevelse har altid været, at den unge og deres familier er blevet mødt med oprigtigt engagement og nysgerrighed.”

Sagsbehandler Marianne Dollerup, Fredensborg Kommune:

”Samarbejdet med Sputnik har været forbilledligt – forældrene har følt sig imødekommet og set, drengene er allerede efter godt et halvt år kommet i udvikling og vil gerne af sted om morgenen.

Sputnik afleverer månedlige statusser til sagsbehandler på hvert af børnene. Det halvårlige statusmøde med forældre, lærer, leder og sagsbehandler er meget grundigt og udførligt, både hvad angår beskrivelser af hvad de ser hos drengene, hvordan deres pædagogiske tilgang tilrettelægges i forhold til skift i drengenes behov og deres fremadrettede analyse af en udvikling, og hvordan den kan understøttes.

Forældrene er for første gang i mange år positive og kan give udtryk for det. Fredensborg Kommune kan kun give udtryk for et forbilledligt samarbejde og en høj kvalitet i det pædagogiske arbejde.”

Psykolog i Børne- og ungerådgivningen Bodil Hoffmann-Petersen, Helsingør Kommune:

​”Familierådgiver og undertegnede psykolog havde forud for visitationsmødet udarbejdet tre succeskriterier, som skulle opfyldes i løbet af de første tre måneders skolegang.
​1. At elevens fremmøde på skolen er 90%
​2. At eleven følger den daglige struktur, som er fastlagt af de voksne – både hvad angår undervisning og pauser.
​3. At eleven arbejder med fagligt materiale og har fokus på at nå sine mål.

Alle tre punkter er opfyldt til fulde, og der er formuleret nye mål for det kommende halve år. Elevens fremskridt er betydeligt større end forventet, og vi er meget tilfredse med samarbejdet med Skolen Sputnik.”

Kontakt ved indskrivning

Ved visitation eller indskrivning af en elev er du velkommen til at kontakte:

Visitationsansvarlig Lars Wagner
51 78 46 26
LWA@skolensputnik.dk

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Visitationsansvarlig

Lars Wagner

51 78 46 26 / LWA@skolensputnik.dk

Områdechef Skolen Sputnik

Jesper S.T. Larsen

20 30 17 85 / JLA@skolensputnik.dk

Nyhedsbrev

Få nyt fra Sputnik i din indbakke.

Ved tilmelding får du 25 % på
Sputniks Redskabskatalog.

Tilmeld nyhedsbrev