Visitation

Hvordan indskriver man børn i behandlings- og specialundervisningstilbud?

Forældre kan ikke selv indskrive deres børn i Skolen Sputnik. Det er kommunen, der i hvert enkelt tilfælde vurderer, hvilken skole der passer til barnets forudsætninger og behov.

Hvis du er forælder og overvejer, om et behandlings- og specialundervisningstilbud er det rigtige for dit barn, skal du derfor starte med at kontakte din hjemkommune​, som senere kan indstille barnet eller den unge til Sputnik eller et andet tilbud.

Vi har løbende optag på skolerne, så vi har mulighed for at samle elever op, som af den ene eller anden grund ikke trives på deres nuværende skole eller har haft en tid uden skolegang.

Hvad er proceduren for visitation / indskrivning?

  • Når kommunen har indstillet en elev til et behandlings- og specialundervisningstilbud og peget på Sputnik som en mulighed, modtager Sputnik de sagsakter, der har været grundlag for indstilling. Det er oftest Børnefaglig Undersøgelse/§50, PPV, skoleudtalelser og evt. erklæringer fra børnepsykiatrien.
  • Vi er på én gang hurtige og meget grundige med visitationen, så skolestarten ikke bliver et nederlag for eleven. Vi er derfor omhyggelige med at undersøge, om vi tror, vi kan hjælpe og udvikle den pågældende elev, og om vi kan tilbyde de rammer og den støtte, som eleven har brug for.
  • Hvis vi ser et godt match på baggrund af vores egen afdækning, inviterer vi forældre og sagsbehandlere til en rundvisning på skolen. Vi holder et møde, hvor vi taler om elevens ressourcer og udfordringer, og fortæller om skolen og vores måde at arbejde på. Er vi enige om at opstarte forløbet, så vil dette ligeledes blive aftalt nærmere.
  • Efterfølgende kommer eleven på besøg med forældre, og de får samme rundvisning i ‘børnehøjde’. Her vil vi også gerne lave et uformelt interview med eleven (hvis muligt), så vi kan få elevens perspektiver, refleksioner, tidligere skoleoplevelser, ønsker og drømme med til vores viden omkring eleven.

Sagsbehandlere er altid velkomne på uformelle besøg på vores skoler for at tale om målgruppe, metoder og tilgange. Forældre kan komme på besøg efter aftale med kommunen.

Læs referencer fra sagsbehandlere, der har elever i Skolen Sputnik

Er der ledige pladser?

Vi optager elever gennem hele året og tilpasser antallet af voksne til antallet af elever, så der er som udgangspunkt altid ledige pladser.

Hvor lang tid tager det, før eleven kan starte?

Vi er hurtige og fleksible fra skolens side, når først kommunen har peget på Skolen Sputnik ​som et muligt skoletilbud. Samtidig gør vi os umage med at tale med både sagsbehandler og forældre, så vi er sikre på, at eleven passer ind hos os. Vi har specialister siddende, der dagligt kan tage sager ind og forholde sig både hurtigt og grundigt til barnets sag.

Særligt for Sputniks 10. klasse-tilbud

Elever, som skal gå i 10. klasse i Sputnik kan få deres skolegang finansieret på to forskellige måder:

Visitationsproceduren er den samme fra Sputniks side. Det er blot forskelligt, hvem der tager kontakten på vegne af eleven.​

Læs om forældresamarbejde i Sputnik

Kontakt ved indskrivning

Ved visitation eller indskrivning af en elev er du velkommen til at kontakte:

Lars Wagner

Visitationsansvarlig

Mobil: 51 78 46 26

Mail: LWA@skolensputnik.dk