Hvad gør man, når autismediagnosen kalder på én pædagogik og adfærden kalder på en anden? Til skolestart i august 2016 begyndte Bogholder Allé at modtage elever med autismespektrumforstyrrelser fra 0.-3.klasse. Efter et halvt år viser projektet gode resultater.

Morgenen starter med Rundt på gulvet. Alle børn og voksne giver dagen et tal fra 1-10, og dem, der har lyst, kan få 2 minutters taletid til at fortælle, hvordan de har det. De andre kan række hånden op og stille spørgsmål til den, der har bolden.

”For mange er det vigtigt at fortælle, hvordan de har det,” fortæller Maria Krøyer Petersen, der er lærer i indskolingen; ”Det er også et godt øverum at lytte til hinanden og f.eks. sætte ord på, hvad det vil sige at være på en 2’er. Samtidig sidder de sammen og rummer hinandens vanskeligheder.”

Efter morgensamlingen går eleverne ud i klasserne og har almindelige skolefag.​​

En ny ramme til en særlig målgruppe

Det har været vigtigt især i opstarten at sikre ro, plads og kontinuitet for eleverne, lige som arbejdet med relationen har været centralt. Afdelingen opstod, fordi Københavns Kommune ønskede at kunne visitere elever helt fra børnehaveklassen og fordi der kom flere henvendelser fra andre kommuner.

Fælles for børnegruppen er, at de har slået sig godt og grundigt på deres erfaringer med skolegang; de fleste har været hjemme et halvt til et helt år og har i forskellig grad opgivet troen på skole og på at de voksne kan være nogen, der vil dem det godt.

De fleste af børnene har autisme og flere af dem har derudover angst, ADHD, OCD, Tourettes eller andre komorbiditeter. Det tætte samarbejde og inddragelse af forældrene er, ligesom på Sputniks andre skoler, et vigtigt omdrejningspunkt:

“Vi føler os virkelig godt taget imod og synes, alle lærerne tackler børnene så godt. Det er rigtitg dejligt, at føle sig tryg ved at aflevere sit barn, når man ved de har været så meget igennem, og de og familien har været belastet længe inden starten i Sputnik,” fortæller Stine Ingeborg Hansen. Hun er mor til Alma på 10 år, der begyndte på skolen midt i december.

Low arousal og autismemetoder

Elevernes autismediagnoser kalder på en struktur, der skaber genkendelighed og forudsigelighed for dem. Vi bruger forskellige former for visualisering til at understøtte børnens overblik og deres forestilling om, hvad der skal ske i løbet af dagen.

Autisme forstyrrer socialt samspil, kommunikation og social forestillingsevne. Derfor oplever børn med autisme, at det er svært at forstå andres mening, ligesom det kan være vanskeligt at forstå og udtrykke egne følelser. Endvidere forstyrrer autismen barnets sanseintegration og evne til at affektregulere sig selv. Alle disse udfordringer medfører, at børnene i vores afdeling somme tider kan være udadreagerende, enten i affekt eller som et ubevidst forsøg på at regulere sig selv. Vi henter derfor metoder fra både autisme og AKT-verdenen.

Bevægelse bliver brugt i dagligdagen. Her er Ronnie og Nunuu i gang med at føre hinanden rundt i en improviseret sansebane med lukkede øjne. Øvelsen tager fem minutter og giver et afbræk i den skolefaglige undervisning, som gør, at koncentrationen igen kan komme i top.

Jeg får god hjælp fra de voksne, når det er svært

I opstartsfasen har underviserteamet haft fokus på at få eleverne i trivsel for at give ro til deres læring.
En evaluering blandt eleverne for det første halve år viser, at eleverne føler sig trygge. De tilkendegiver, blandt andet:

  • Jeg ved, hvad jeg skal, når jeg kommer i skole
  • Jeg får god hjælp fra de voksne, når det er svært
  • Jeg har gode muligheder for at få ro eller trække mig
  • Jeg kan lide at lege med de andre, og jeg lærer mere i fagene
  • Det er godt at gå i skole, den bedste jeg har gået p

Vil du vide mere om indskolingsafdelingen på Bogholder Allé, kan du kontakte leder Malik Alkendi på 25 72 42 82.

Læs mere om indskrivning i Skolen Sputnik

Kontakt os

Afdelingsleder Carsten Bøgelund

Tlf.: 29 11 16 02

CLA@skolensputnik.dk

Souschef Jakob Iversen

Tlf.: 41 62 04 00

JIV@skolensputnik.dk

Visitationsansvarlig Lars Wagner

Tlf.: 51 78 46 26

LWA@skolensputnik.dk

Nyhedsbrev

Få fagartikler, kursustilbud, invitationer
til gratis temaaftener og historier om
Sputniks børn og unge. ?⭐️??
Tilmeld nyhedsbrev