Sputnik Østerbro får donation fra Borgervennen

Tidligere i år åbnede vi dørene for en ny, samlet dagbehandlingsskole på Østerbro. For at skabe så gode rammer som muligt for børnene og de unge har vi ansøgt om midler til at indrette skolens udendørsarealer med træningsanlæg, boldbur m.m. I den proces har vi modtaget 50.000 kr. i en donation fra den velgørende organisation Borgervennen. […]

Børneinddragelse│Månedens redskab

Hvorfor er børneinddragelse vigtigt? For at skabe de rette udviklingsmuligheder for børn og unge i udsatte positioner kræver det rum og tid til at lytte til dem. Ved at inddrage børn og give dem indflydelse, skaber det en følelse af ejerskab hos dem, hvilket baner vejen for højere kvalitet i beslutninger og indsatser, der vedrører […]

Tøndergade indretning

Skolen Sputnik udvider afdeling på Vesterbro

Til november 2023 flytter Skolen Sputnik på Bogholder Allé sammen med Skolen Sputnik på Vesterbro. Målgruppen på begge skoler er børn og unge med autisme og psykiske vanskeligheder. Hvorfor? Vi ønsker at skabe et fagligt løft med en kombination af stærke undervisningsfaglige og behandlingsfaglige kræfter. Samtidig er der nogle synergieffekter og fordele ved at lægge […]

Hvordan går det Sputniks børn og unge?

Velkommen til fjerde udgave af Sputnikrapporten 🚀   Sputnik udgiver hvert år Sputnikrapporten. Her samler vi et overblik over de vigtigste data og indsatsområder fra året der gik på tværs af Sputniks fire segmenter – herunder: 👨‍🚒 81 elever i praktik fra Skolen Sputnik 👩‍🔬 94 STU-studerende i praktik 🏠 12 ud af 14 beboere […]

Masking og autisme

Masking og autisme

Hvorfor fremstår børn og unge med autisme velfungerende i én kontekst, men brænder sammen i en anden? Masking-begrebet har vundet indpas over de seneste år, og vi vil her folde definitioner, viden og konsekvenser ud. Af autoriseret psykolog Anders Rane Kaalund-Brok og leder Lene Holst Holmgård. Definition af masking Masking er en strategi, som ofte […]

Gruppeforløb om selvforståelse

Hvordan kan gruppeforløb være med til at skabe et trygt rum og hjælpe elever med deres udfordringer? På Skolen Sputnik Vanløse, Bogholder Allé, har en gruppe elever været igennem et gruppeforløb, hvor de har arbejdet med selvforståelse. Gruppeforløb er en del af vores behandlingsmæssige og socialpædagogiske indsats i Sputnik. Tine Finsen og Katrín Magnúsdóttir, to […]

Josefines historie

Fælles for de elever, som går i Skolen Sputnik er, at de har brug for tæt og målrettet støtte. Mange af vores elever har dårlige skoleoplevelser med sig fra tidligere, og flere har desværre også en historik, der involverer mobning. Det sætter sig i selvtilliden, selvværdet og lysten til at lære. Men også i evnen […]

adhd

ADHD | Værd at vide om ADHD blandt børn og unge

ADHD er den hyppigst stillede børnepsykiatriske diagnose i Danmark. Med denne artikel kan du blive klogere på diagnosen. Vi kommer bl.a. omkring symptomer, årsager og kønsforskelle. Til sidst guider vi dig til, hvordan du på bedste vis møder et barn eller en ung med ADHD. Hvad er ADHD? ADHD er en forkortelse for ’Attention Deficit […]

Skolen Sputnik Gentofte skifter adresse

Til marts 2023 flytter Sputniks dagbehandlingstilbud i Gentofte til en ny adresse på Grusbakken 5, 2820 Gentofte.  Vi har haft nogle praktiske udfordringer med vores nuværende bygning på Klampenborgvej, som vi gentagne gange har bedt udlejer udbedre. Desværre er dette ikke sket i tilstrækkeligt omfang eller tempo. På den baggrund har vi valgt at opsige […]

Skolen Sputnik åbner afdeling på Østerbro

I februar 2023 åbner Sputnik en afdeling med dagbehandling på Østerbro for børn og unge med sociale og emotionelle vanskeligheder og/eller ADHD. Det er vores nuværende afdelinger i København NV (Vibevej) og Vanløse (Jydeholmen), der sammen flytter til nye lokaler på adressen Klædemålet 9.  Hvorfor flytter vi? Vi ønsker at skabe et fagligt løft med […]