Skolen Sputnik Rødovre (4.-10. klasse)

Skolen Sputnik Rødovre flytter til Hvidovre i løbet af juni/august. 

Skolen Sputniks afdeling i Rødovre tilbyder dagbehandling for børn og unge inden for autismespektret. Vi har vundet et stort dagbehandlingsudbud i 18 kommuner i kategori 1, 2 og 3 med hhv. støttebehov, omfattende støttebehov og massivt støttebehov. Afdelingen giver mulighed for en stor grad af individuel støtte, samtidig med, at vi hele tiden søger udvikling og større fællesskaber for den enkelte. Vi indskriver børn og unge i mellemtrin og udskoling. Afdelingen har omfattende erfaring med elever med et massivt støttebehov og en individualiseret indsats.

Hvem går på afdelingen?

 • De fleste elever har udfordringer inden for autismespektret samt psykiatrinære udfordringer som f.eks. angst og OCD og ofte også kombinationer af flere diagnoser.
 • Eleverne er sårbare og ængstelige og vil typisk være uhensigtsmæssigt udfordret i større og komplekse sammenhænge. Det at skulle forholde sig til mange voksne, mange elever, store undervisningsmiljøer, det offentlige rum m.m. har gjort, at mange elever har udviklet nogle strategier, som er uhensigtmæssige for deres udvikling og skolegang. Disse strategier handler ofte om at undgå de svære ting, for at klare hverdagen – f.eks. skolevægring og isolation.
 • Eleverne har i reglen flere forliste skolegange bag sig, ofte både fra folkeskoler og specialskoler. For mange har det medført massive skolevægringsproblematikker.​

Fysiske rammer

 • Afdelingen er indrettet, så hver elev har sin egen baseplads. Basepladsen er i mindre rum med 1-2 andre elever. Hver elev er tilknyttet en klasse og fællesundervisningen foregår i klassens fælleslokale. Vi har flere fællesrum, med mulighed for diverse brætspil, puslespil, konsolspil, bordtennis og bordfodbold. Herudover har vi et fælles spiselokale, et vægttræningsrum, musikrum og et værksted, hvor eleverne kan lave alt fra cykler til bælter og ting i træ.
 • De fysiske rammer er indrettet, så de tilgodeser et overskueligt, stille og trygt miljø med forudsigelig struktur.​
 • Vi bor i gåafstand fra S-tog, så vi har god mulighed for at tage på tur.

Perspektiver for udvikling

På Sputniks afdeling i Rødovre har eleverne mulighed for at få undervisning i fuld fagrække tilpasset den enkelte. Eleverne modtager undervisning i de fag, som svarer til deres klassetrin. Al undervisning er individuelt tilrettelagt og tager udgangspunkt i elevens faglige ståsted samt sociale og personlige udfordringer.

Udover de faglige kompetencer arbejder vi målrettet med at styrke de sociale og personlige kompetencer.​ Vi insisterer på udviklingen og på at arbejde med det, der er svært – i passende omfang og i det tempo, eleven kan være med på.

Personalets uddannelse

Personalet er veluddannede og modtager jævnligt supervision fra interne og eksterne psykolog. Vi vægter, at barnet og familien bliver tilknyttet ganske få undervisere, som kommer til at kende dem rigtigt godt og kan støtte dem i den faglige og sociale udvikling.

Afdelingen har to interne psykologer tilknyttet.

Læs mere om personalets uddannelse

Fællesskab med andre børn

 • Underviserne deltager i pauseaktiviteterne i det omfang, det er nødvendigt. Der laves individuelle aftaler med alle elever, hvilket sikrer at alle får mulighed for at deltage i en fælles aktivitet, hvis de ønsker det.
 • Herudover har vi en række traditioner, der sigter på at give eleverne en oplevelse af fællesskab og normalitet, f.eks. juleafslutning, fastelavn og sommerarrangementer.
 • Eleverne får tilbudt morgenmad og frokost på skolen. Maden er sund og god og samtidig lavet med hensyn til elever med sansemæssige forstyrrelser.

Metoder

I Sputnik arbejder vi med den integrerede indsats mellem undervisning, socialpædagogik og behandling.

Relationspædagogik er vores metodiske omdrejningspunkt. Det betyder, at vi er omhyggelige med at opbygge relationer til eleverne med det formål at give motivation til at møde i skole, tage imod læring og genfinde troen på sig selv.

​Både den faglige undervisning og den socialpædagogiske og behandlingsmæssige indsats tager udgangspunkt i elevens ståsted, behov og interesser for at skabe den bedst mulige faglige, sociale og personlige udvikling. Vi benytter metoder fra den systemisk-narrative tradition samt autismespecifikke metoder med visuelle elementer som f.eks. tegneseriesamtaler og sociale historier.

Læs mere om de metoder, vi gør brug af

Forældresamarbejde

Vi har et udvidet forældresamarbejde, som du kan læse mere om her. Udover samarbejdet om elevens udvikling og trivsel i dagligdagen tilbyder vi forældregruppeaftener ca. seks gange om året, hvor elevernes forældre kan mødes med ligesindede forældre og udveksle udfordringer og erfaringer.

Transport

Elever, der er indskrevet i kategori 3 med massivt støttebehov, og som er udfordret i forhold til transport til og fra afdelingen, kan få støtte til dette, f.eks. i en indkøringsfase for at skabe tillid og tryghed ved afdelingen. Vores tilbud om kørsel er altid midlertidigt og en pædagogisk opgave udført af det faste personale i skoletiden.​

Skolens kalender

Her kan du som forælder se, hvornår eleverne holder ferie i løbet af året:

Kalender for skoleåret 2021-2022

Kalender for skoleåret 2022-2023

Kontakt

 • Afdelingsleder Carsten Bøgelund 29 11 16 02
 • Souschef Jakob Iversen 41 62 04 00
 • Ved spørgsmål om visitation, kontakt visitationsansvarlig Lars Wagner 51 78 46 26

Tilsyn og undervisningsoverenskomst

Andre dagbehandlingstilbud

Sputnik tilbyder også dagbehandling i København, Gentofte, Greve og Hillerød.

Se listen over afdelinger for elever med autisme og psykisk sårbarhed.

Kontakt os

Afdelingsleder Carsten Bøgelund

Tlf.: 29 11 16 02

CLA@skolensputnik.dk

Souschef Jakob Iversen

Tlf.: 41 62 04 00

JIV@skolensputnik.dk

Visitationsansvarlig Lars Wagner

Tlf.: 51 78 46 26

LWA@skolensputnik.dk

Nyhedsbrev

Få fagartikler, kursustilbud, invitationer
til gratis temaaftener og historier om
Sputniks børn og unge. ?⭐️??
Tilmeld nyhedsbrev