Den 15. april 2019 er det 20 år siden, at Sputnik slog dørene op til sin allerførste dagbehandlingsskole. Der er sket meget siden da. Men Sputniks værdier er stadig de samme som dengang, vi startede. I anledning af fødselsdagen tegner vi her et portræt.

Året er 1999. Der åbner en ny dagbehandlingsskole på Nørrebro i København. En dagbehandlingsskole, der tænker anderledes end de fleste andre tilbud, og som indretter sig efter elevernes behov.

Det er en dagbehandlingsskole, hvor lærere og pædagoger arbejder på samme vilkår, og hvor behandling, socialpædagogik og undervisning går hånd i hånd.​

Martin, leder af Sputnik Kupéen, fortæller…

”Da jeg startede i Sputnik, var organisationen 4-5 år gammel. Sputnik skilte sig ud i deres måde at forstå og møde børnene på og var kendt for en høj grad af faglighed. Så da jeg startede i organisationen var det også med en følelse af ærbødighed.

Ikke så lang tid efter jeg startede, skulle vi på en skoleskitur til Sverige. I bussen på vej hjem derfra begyndte eleverne at blive meget urolige, og konflikterne kom tættere og tættere på. De garvede kolleger tog det med ophøjet ro. De vidste, at konflikterne kom, fordi de her udsatte børn ikke vidste, hvad det var, de kom hjem til.

Det gjorde stort indtryk på mig, da en af mine kollegaer begyndte at tale over hovedet på en stærkt urolig elev og snakke med en anden voksen om, hvor hammerdygtig eleven havde været under hele skituren.

Jeg så til, mens denne her dreng blev totalt afvæbnet i sin konflikt og faldt fuldstændig til ro. Han blev mødt af nogle voksne, som forstod at aflæse ham og se hensigten bag adfærden. Der tænkte jeg: hold kæft, hvor er de dygtige.”

– ​Martin Stöwer, ansat i Sputnik siden 2004

Sputnik får vokseværk

De første mange år rummer Sputnik dét, man på daværende tidspunkt kalder AKT-elever – børn og unge, der er udfordret på Adfærd, Kontakt og Trivsel. Men efterhånden får Sputnik også succes med børn og unge med autisme, og så begynder vokseværket at sætte ind.

Lidt senere vokser Sputnik også ud over skoledagbehandlingsområdet. I 2008 åbner den første Sputnik STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) i København, en uddannelse for unge mellem 16 og 25 år med ASF og/eller psykisk sårbarhed.

Sputnik STU tager afsæt i det samme værdigrundlag som Skolen Sputnik. Her benævnes de unge som studerende for at markere skiftet fra grundskolen, og de bliver mødt af et inkluderende ungdomsmiljø, hvor de kan danne fællesskaber på baggrund af fælles interesser.​

Mette, underviser på Sputnik STU København, fortæller…

”På Sputnik STU får unge med særlige udfordringer mulighed for at starte på en frisk og skrive en ny historie om sig selv. Vi er også et uddannelsestilbud, hvor de unge øver sig i at tage ansvar. Hos os bliver de betragtet som unge voksne.

Jeg husker i særdeleshed en ung mand, som startede hos os efter to-tre år under dynen, hvor han hverken havde gået i skole eller haft en relation til nogen.

I det første lange stykke tid var han nærmest usynlig og isolerede sig selv. Men da han stoppede hos os tre år senere havde han fået venner og han tog endda ud at rejse på egen hånd. Fra at have været en skrøbelig, angst-præget ung mand var han blevet en voksen mand med mod på livet.

Jeg tror, det havde noget at gøre med, at han hos os havde fået lov at ’skynde sig langsomt’, at tage tingene skridt for skridt, finde ind i et fællesskab og få tre år til at modne sig og finde tryghed i sig selv – samtidig med at der var nogle voksne til stede, som bevidnede hans udvikling.”​

– Mette Kloch, ansat i Sputnik siden 2004

Nytænkning af kollegietanken​

Vi kender kollegiet som en boligtype til unge studerende – et sted kendetegnet ved fællesskab og et aktivt socialt liv. Hvorfor ikke kombinere kollegietanken med ​servicelovens § 107 botilbud og tilbyde unge med autisme en social boform?

Dét spørgsmål stiller man sig selv i Sputnik i 2010, hvilket lægger kimen til åbningen af det første Sputnikkollegium på Frederiksberg.

Sputnikkollegiet er baseret på en idé om, at hvis man tør nytænke servicelovens § 107 botilbud, så bliver det også nemmere for målgruppen at opleve sig selv som en integreret del af samfundet.​

Martin, beboer på Sputnikkollegiet Frederiksberg, fortæller…

“Det bedste ved at bo på Sputnikkollegiet er det sociale fællesskab. Vi er 35 personer, der bor under samme tag. Selvfølgelig er vi personlighedsmæssigt forskellige, men vi bor her alle af en årsag. Vi kan som regel godt spejle os hinanden og hinandens situationer, fordi vi har mange af de samme udfordringer.

Det har især betydet meget for mig, at jeg under min uddannelse (som historiestuderende), har haft en tryg, social base at vende hjem til. Jeg har kunne koncentrere mig om mine studier på den ene side, og kunne komme hjem og slappe af med mine venner bagefter.

Der er altid mulighed for, at man kan trække sig tilbage på sit værelse, hvis man har brug for det. Det er ikke fordi der er et krav om, at man skal være social. Men langt de fleste på kollegiet indgår aktivt – på den ene eller den anden måde – i forskellige sociale fællesskaber.​ Selv har jeg fået rigtig mange gode venner i løbet af den tid, jeg har boet her.”

– Martin Rosenbäck Christensen, beboer på Sputnikkollegiet siden 2012

Ud over rampen med Sputniks metoder​

I 2015 bliver Kursuscenter Sputnik for alvor lanceret. Med 15 års praktisk erfaring på bagen er Sputnik nu moden til at komme ud over rampen og dele sine velafprøvede pædagogiske metoder.

Desuden bliver Kursuscenter Sputnik valgt som VISO-leverandører til Socialstyrelsen. Første gang i 2016 og anden gang i 2018. Sputnik bliver således VISO-leverandører på både børne-, specialundervisnings- og voksenområdet inden for målgrupperne autisme og opmærksomhedsforstyrrelser.​

Jesper, områdechef for dagbehandling og leder af Kursuscenter Sputnik, fortæller…

”Da vi introducerede Kursuscenter Sputnik, var det ud fra en vision om, at vi gerne ville samle al den viden, som fandtes ude på afdelingerne, destillere og metodegøre den – og ikke mindst: sprogliggøre vores arbejde.

Når vi havde gjort det, skulle det om man så må sige hældes på flasker og køres tilbage til afdelingerne, hvor man kunne lære noget af at få sprogsat sit arbejde. Men så skulle det også – for nu at blive i flaskemetaforen – være nogle flasker, som man kunne sælge ’ud af huset’ til andre, som kunne drage nytte af det.

Kursuscenteret er en måde at kvalificere og metode- og sprogliggøre det arbejde, vi udfører. Samtidig er kursuscenteret en ’intern rugekasse’ – et sted hvor medarbejderne kan få krydret deres hverdag gennem en funktion som underviser i kursuscenteret.”​

– Jesper Larsen, ansat i Sputnik siden 1999

Hvor peger raketten hen nu?​

Fra i 1999 at være en enkelt dagbehandlingsskole på Nørrebro med en håndfuld medarbejdere og en snes elever er Sputnik i dag en organisation med omkring 230 medarbejdere og 13 afdelinger fordelt på dagbehandling, STU og boligområdet foruden også en mentorafdeling og et kursuscenter.

Men hvordan skete det, at en lille alternativt tænkende skole på Nørrebro voksede sig så stor? Og hvad mon venter Sputnik på den anden side af de 20 år?

Vi runder portrættet af med ord fra direktør i Sputnik, Allan Laursen.​

”Sputnik har været begunstiget af, at vi har kunne tiltrække og fastholde rigtig mange dygtige medarbejdere. Der er så mange mennesker, som gennem tiden har turdet forelske sig i den samme idé. Og dét at få lov at arbejde med så mange mennesker, som har købt ind på den samme idé – det er noget, som jeg føler stor taknemmelighed over for.

Sputnik er et fælles projekt, som rigtig mange mennesker igennem tiden – medarbejdere såvel som vores målgruppe, deres forældre og vores samarbejdspartnere – har budt ind på. Det er dét, som gør os til det, vi er i dag, og som har gjort det muligt for os at vokse os store.”

Fremtidsperspektiver
”Jeg har et fremtidigt ønske om en dagbehandling, som det vi kender og står for i dag, og som vi kan tilbyde endnu flere steder på Sjælland.

Hvad angår STU-området synes jeg vi har et stærkt fundament på den uddannelsesmæssige side, og vi er i gang med at skabe en endnu stærkere kobling til arbejdsmarkedet.

På boligområdet er vi stadig relativt nye, historisk set. Vi har en faglig grundstruktur og nogle gode erfaringer her, som vi skal blive ved med at udbygge.

Kursusdelen er kraftigt ekspanderende på alle fronter, og jeg synes, vi skal fortsætte i det nuværende spor med at være dygtige til de kursister, der har praktisk erfaring. Vi vil i fremtiden også ønske at dygtiggøre os i former og metoder som er mere spektakulære, nytænkende og eksperimenterende.”

– Allan Laursen, ansat i Sputnik siden 1999​

Sputnik i årstal​

 • 1999: Skolen Sputnik åbner på Nørrebro den 15. april
 • 2004: Sputnik bliver privatiseret
 • 2008: Den første Sputnik STU åbner i København
 • ​​2010: Det første Sputnikkollegium åbner på Frederiksberg
 • 2013: Sputnik starter en underviser- og mentorordning
 • 2015: Kursuscenter Sputnik bliver lanceret
 • 2016: Kursuscenter Sputnik bliver valgt som VISO-leverandør på børne- og specialundervisningsområdet inden for målgrupperne autisme og opmærksomhedsforstyrrelser
 • 2018: Kursuscenter Sputnik bliver valgt som VISO-leverandør på voksenområdet inden for målgrupperne autisme og opmærksomhedsforstyrrelser

Sputniks afdelinger​ i dag

 • 8 dagbehandlingsskoler (Jydeholmen, Vibevej, Ragnagade/Lyngbyvej, Bogholder Allé, Gentofte, Tøndergade, Transitten, Kupéen)
 • 2 STUer (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) (København og Hillerød)
 • 3 botilbud (Frederiksberg, Østerbro, Virum)
 • 1 mentorafdeling
 • 1 kursuscenter

Kontakt os

Afdelingsleder Carsten Bøgelund

Tlf.: 29 11 16 02

CLA@skolensputnik.dk

Souschef Jakob Iversen

Tlf.: 41 62 04 00

JIV@skolensputnik.dk

Visitationsansvarlig Lars Wagner

Tlf.: 51 78 46 26

LWA@skolensputnik.dk

Nyhedsbrev

Få fagartikler, kursustilbud, invitationer
til gratis temaaftener og historier om
Sputniks børn og unge. ?⭐️??
Tilmeld nyhedsbrev