Sputniks Skolevægringspakke | Fra vægring til læring

I Sputnik er vi særligt specialiseret i skolevægringssager, autisme og angst. Vores tilgang til skolevægring er blevet til på baggrund af faglig viden og nyeste forskning på området, praksiserfaringer fra Sputniks afdelinger samt erfaringer fra VISO’s nationale netværk om skolevægring, som Sputnik deltager aktivt i.

Sputniks Skolevægringspakke er en specialiseret indsats mod skolevægring hos børn og unge, der samtidig har autisme, angst eller tilsvarende problematikker, herunder ADHD. Det er et tilbud, som kan købes af kommuner med henblik på at afdække og bryde skolevægringen for det enkelte barn/unge.

Få overblikket: Hent brochure om skolevægring

Kontakt os

Ring eller skriv til os, hvis du vil høre mere eller have hjælp til skolevægring.

Lars Wagner

Tlf.: 51 78 46 26

LWA@skolensputnik.dk

Nyhedsbrev

Få nyt fra Sputnik i din indbakke.

Ved tilmelding får du 25 % på
Sputniks Redskabskatalog.

Tilmeld nyhedsbrev

skolevaegring

De konkrete trin til behandling af skolevægring

Sputniks skolevægringsindsats består af en afdækning med samtaler, observation, sanseprofil og rapport. Afdækning af skolevægring er en særskilt ydelse og herefter kan kommune beslutte, hvilken indsats barnet har behov for. I modellen er beskrevet, hvad tilbuddet indeholder, hvis barnet efterfølgende visiteres til Sputnik, og hvad vi kan tilbyde, hvis barnet indskrives i et andet tilbud.

Afdækning af skolevægring

Afdækningen tilrettelægges individuelt, men vil ofte bestå af flg.:

 • Gennemlæsning af sagsakter og koordinering med henvender.
 • Samtaler: Samtaler med barnet, familien, personale og ledelse på
  skolen og uddybende samtaler med andet relevant netværk.
 • Observation: Besøg i hjemmet og på skolen.
 • Sanseprofil: Interview og sanseprofil ved specialiseret fysioterapeut
  for at afdække, om der er noget sensorisk på spil.
 • Rapport: Alle afdækningsforløb afsluttes med en rapport, der samler
  viden og anbefalinger til det videre forløb.

skolevaegring

Pris for afdækningspakken
Afdækningspakken kan købes som selvstændigt forløb og har en samlet pris på 24.000 kr.

Indskrivning i dagbehandling i Sputnik

Næste skridtEfter afdækningen kan kommunen vælge en tilbageslusning til skolen eller en henvisning til et nyt skoletilbud. Hvis der vælges en løsning i Sputnik, indskrives barnet i dagbehandling.

Vi lægger en konkret plan for indslusningen sammen med barnet, familien og sagsbehandleren. Vi vil typisk begynde med 1-2 dage om ugen og langsomt skrue op. Indsatsen justeres efter aftale og barnets/den unges progression.

Læs om Sputniks behandlingstilbud

Indskrivning i andet tilbud

Efter afdækningen kan kommunen pege på et nyt skoletilbud. Hvis kommunen ønsker det, kan Sputnik fortsætte i en overgangsperiode med familierådgivning eller en koordinerende skolevægringskonsulent.

Skolevægringskonsulent

Det er afgørende for den videre succes, at samarbejdet i netværket fastholdes, og at viden bliver ført med videre til det nye skoletilbud. En skolevægringskonsulent koordinerer samarbejdet i netværket,
rådgiver sagsbehandler/PPR og skoletilbud i overgangen og sørger for at fastholde de aftalte planer.

Pris: 5-6 møder af 1½ time: 10.800 kr.

Familierådgivning

Ofte er der behov for familierådgivning i en overgangsfase. Hvis ikke det kan løses i det nye skoletilbud, tilbyder Sputnik familierådgivning. Rådgivningen består af strategier og redskaber til at fastholde skolegangen samt øvrig rådgivning til familieproblematikker, der kan stå i vejen for barnets trivsel og skolegang.

Pris: 5-6 rådgivninger af 1½ time: 10.800 kr.

Samtalemodel ved skolevægring

Vi benytter mange forskellige redskaber, når vi afdækker skolevægring hos børn og unge med autisme og angst.

Herunder kan du finde et redskab, Sputniks VISO-team har udviklet til at afdække årsagerne til skolevægring eller bekymrende skolefravær. Modellen kan både bruges i interview med barnet, forældre, skole og netværk.

Hent samtaleredskab til afdækning af skolevægring >>>

Priser og forløb

Afdækningspakke: 24.000 kr.
Fast forløbspris.

Indskrivning i dagbehandling
Priserne følger faste månedstakster i tre kategorier.
Ring til visitationsansvarlig Lars Wagner på 51 78 46 26 for at høre mere om priser og forløb.

Ved indskrivning i andet tilbud:
Koordinerende skolevægringskonsulent: 5-6 møder á 1½ time: 10.800 kr.

Familierådgivning: 5-6 rådgivninger á 1½ time: 10.800 kr.

Hent brochuren: Sputniks Skolevægringspakke >>>

Kontakt os for hjælp til skolevægring

Ring eller skriv til os, hvis du vil høre mere eller have hjælp til skolevægring.

Skolevægring behandling

Lars Wagner
Visitationsansvarlig
Tlf. 51 78 46 26
Mail: LWA@skolensputnik.dk