Til marts 2023 flytter Sputniks dagbehandlingstilbud i Gentofte til en ny adresse på Grusbakken 5, 2820 Gentofte. 

Vi har haft nogle praktiske udfordringer med vores nuværende bygning på Klampenborgvej, som vi gentagne gange har bedt udlejer udbedre. Desværre er dette ikke sket i tilstrækkeligt omfang eller tempo. På den baggrund har vi valgt at opsige lejemålet og flytte i nye og bedre lokaler.

Nye lokaler på Grusbakken

Vi har med lys og lygte set efter en løsning i nærmiljøet, hvor vi kan fortsætte med at bedrive dagbehandlingsskole. Det har ikke været nemt, men vi har været heldige og har fundet noget i Vangede tæt på Lyngby Station, som lever op til vores krav om indretning ift. fællesundervisning, individuelle pladser m.m.

Vi er ikke et sekund i tvivl om, at vi kan gøre det nye sted til en rigtig god skole for børnene. Vi er de eneste i bygningen, og der er lyst og rummeligt og gode muligheder for fleksibel indretning.

Plan for overgangen

Alle elever, forældre og direkte involverede sagsbehandlere er orienteret om flytningen, og beskeden er taget rigtigt godt imod hos langt størstedelen, som er enige i, at en flytning var nødvendig. Samtidig er det også en unge-gruppe, som er sårbare over for skift og forandringer, så vi gør alt, hvad vi kan for at gøre overgangen så nænsom og overskuelig som muligt. Der bliver lagt en tydelig individuel plan for hver enkelt elev, denne lægges i samarbejde mellem forældre og afdelingen. De elever, som vil have gavn af det, kommer med på besøg i de nye lokaler, mens andre først vil have gavn af at se lokalerne, når de er næsten indrettede.

Der er afholdt forældremøde d. 17. januar og vi er i tæt kontakt med alle familier.

Hvis du som sagsbehandler eller kommunal repræsentant ønsker en snak med os eller en rundvisning det nye sted, står vi naturligvis også meget gerne til rådighed for det.

Nye lokaler, samme dagbehandlingstilbud

Vi kommer fortsat til at kunne tilbyde vores elever:

  • ​Et roligt og overskueligt undervisningsmiljø, der lever op til Folkeskoleloven og samtidig tager individuelle hensyn til alle elever.
  • ​Vi arbejder mod, at eleverne føres til Folkeskolens Afgangsprøve (FP9 og FP10) i alle prøvefag.
  • Sund morgenmad og frokost hver dag. Idræt og bevægelse er en del af undervisningen.
  • Tæt og kvalificeret forældresamarbejde i alle Skolens Sputniks afdelinger (læs mere)
  • ​Veluddannede lærere og pædagoger, som løbende modtager supervision ved ekstern psykolog.
  • ​For psykisk sårbare elever kan vi indgå særlige aftaler (mod merpris fra kommunen) om et pædagogisk transporttilbud i en kortere periode.​​
  • Velafprøvede pædagogiske metoder, der tager udgangspunkt i den integrerede indsats, relationspædagogik og autismespecifikke redskaber.
  • Lejrskole og andre sociale aktiviteter (valgfrit). ​
  • Stor grad af indflydelse på skolegangen.

Kontakt


Visitationsansvarlig i Sputnik
Lars Wagner
T: 51 78 46 26
M: LWA@skolensputnik.dk

 

Skoleleder Sputnik Gentofte
Søren Juul Jensen
T: 41 28 26 14
M: SJJ@skolensputnik.dk


Souschef Sputnik Gentofte

Troels Faber
T: 29 86 15 08
M: TFA@skolensputnik.dk