Skolen Sputniks afdeling på Tøndergade, Vesterbro deltager i fritidsjobindsatsen ’Mit første job’. I alt deltager seks dagbehandlingsskoler i projektet, som har til hensigt at understøtte dagbehandlingselever (fra 13-16 år) med at komme tættere på et fritidsjob – og derved også arbejdsmarkedet.

Projektet varer et år og startede op i januar 2020. Det er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond og bliver fulgt af en evalueringsindsats og et forskningshold, som skal undersøge effekten af indsatsen.

En tryg entré på arbejdsmarkedet

Lasse Rutkjær arbejder til daglig som underviser på Skolen Sputnik Tøndergade og har en rolle som ’tovholder’ i fritidsjobindsatsen. Han fortæller:

’Jeg kan se en masse potentiale i det her projekt, som forhåbentligt kan berige de unge i forhold til at de kan lære noget om sig selv, hvad de kan og hvor deres grænser går. Ikke mindst kan de tjene deres egne penge. Alt sammen inden for en tryg ramme, hvor vi passer på dem og bakker dem op, så chancen for succes forstørres.’

De unge, som går på Skolen Sputnik Tøndergade har autismespektrumforstyrrelser, angst, OCD og lignende. Det er en rolig gruppe unge, som har brug for tryghed og forudsigelighed for at kunne udvikle sig. Netop derfor giver det god mening for Sputnik at deltage i en fritidsjobindsats, der beror på at give de unge en tryg entré på arbejdsmarkedet.

Kort om ‘Mit første job’

  • ’Mit første job’ er skabt for at gøre det nemt for dagbehandlingsskolerne og deres medarbejdere at starte en seriøs fritidsjobindsats.
  • Seks dagbehandlingsskoler deltager i ’Mit første job’: Frederikshøj Skole og Dagbehandling, Isbryderen, Skolen ved Nordens Plads – afdeling Nordlys, Naturskolen MIR, MIR Hjortholmsvej, Skolen Sputnik.
  • Projektet bygger videre på erfaringer fra et pilotprojekt udført af og på Skolen ved Sorte Hest.
  • Projektet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.
  • Dagbehandlingsskolerne deltager i ’Mit første job’ i et år, hvorefter indsatsen gerne skal være forankret på skolen, så det bliver til glæde for de næste mange års udskolingselever.

Fritidsjob kan skabe en positiv selvfortælling

I øjeblikket er Lasse og hans kolleger fra afdelingen ved at afdække, hvem og hvor mange, som kan og vil deltage i projektet.

’Motivationen skal komme indefra. De skal selv ville tage del i projektet. Alt imens har vi som personalegruppe selvfølgelig fokus på at motivere, skabe mening og tale med de unge om, hvad de kan få ud af at være med. For vi tror på, at de kan hente mening og læring i et fritidsjob.’

Udover at tjene deres egne penge, få ansvar og arbejdserfaring sigter projektet ikke mindst mod at give de unge en selvfortælling, der inkluderer en fremtid på arbejdsmarkedet.

Fritidsjob for enhver

Projektet skelner mellem fritidsjob, som foregår uden for skolen, og lommepengejob, som er et job på skolen. Sidstnævnte er for unge, som har behov for at prøve sig selv af i trygge og velkendte rammer, inden de begiver sig ud i et fritidsjob.

Et lommepengejob på Skolen Sputnik kunne for eksempel bestå i at:

  • hjælpe med at hente og stille frokost an
  • rengøre skolens biler
  • vaske tøj (viskestykker, idrætstøj m.m.)
  • sætte stole op når dagen er omme
  • vaske tavler og håndtag af med sprit

Et lommepengejob bliver aflønnet ganske som et rigtigt fritidsjob.

Følg med og tag del

​Skolen Sputnik Tøndergade ser frem til at engagere sig i indsatsen og arbejde målrettet med at bringe de unge tættere på arbejdsmarkedet.

I løbet af det næste års tid vil vi løbende skrive om indsatsen. Du kan følge med i vores nyhedsbrev samt på vores Facebook-side.

Hvis du som lokal virksomhed på Vesterbro er interesseret i at tilbyde fritidsjob til udsatte unge fra Skolen Sputnik, så kontakt tovholder Lasse Rutkjær på LHA@skolensputnik.dk eller 28 36 22 43

Læs mere om Skolen Sputnik Tøndergade