Til sommer 2024 åbner Sputnik Campus Hvidovre med dagbehandling og stu-tilbud på én adresse: Arnold Nielsens Boulevard 68, 2650 Hvidovre. Skolen Sputnik Rødovre flytter til de nye lokaler i Hvidovre, og vi åbner en ny stu-afdeling i tæt samarbejde med Sputnik Stu København.

Ambitionen er at skabe et samlet skole- og uddannelsesfællesskab. Vores erfaringer viser, at det styrker den faglige tilgang og har en positiv effekt på mulighederne for at skabe ungdomsfællesskaber.

Skolen Sputnik Hvidovre

Vi flytter vores behandlings- og specialundervisningstilbud (dagbehandling) fra Rødovre til Hvidovre. Det betyder, at der allerede er en etableret elevgruppe, personale, ledelse og skolekultur. Skolen er fuldt integreret i Hvidovre d. 1. august 2024.

Skolen er for elever med autisme, komplekse psykiske vanskeligheder, generelle indlæringsvanskeligheder og skolevægringsproblematikker. Vi tager imod elever fra ordinært til massivt støttebehov.

  • Undervisning i fuld fagrække og afgangsprøver i alle fag.
  • Pædagogisk og psykologisk behandlingsindsats med støtte fra vores erfarne psykologer.
  • Familiebehandling, tæt forældresamarbejde og forældrekurser.
  • Praktikmuligheder med en dedikeret koordinator for praktik, brobygning og fritidsjob.
  • Mulighed for at tage det 10. afklarende skoleår for elever, der har brug for yderligere støtte.

Læs mere om Skolen Sputnik Hvidovre

Sputnik Stu Hvidovre

Stu’en i Hvidovre vil blive opstartet i tæt samarbejde med Sputnik Stu København. Stu’en er unge fra 16-25 år med autisme, komplekse psykiske vanskeligheder, og generelle indlæringsvanskeligheder.

Vi tager både imod studerende under stu-lovgivningen og unge i særligt tilrettelagt beskæftigelse under LAB-loven. De unge kan visiteres med opstart fra d. 1. august 2024.

Med den nye stu i Hvidovre kommer vi til at tilbyde kursusforløb og konkrete workshops målrettet arbejds- og uddannelsesliv.

På stu’en tilbyder vi:

  • Individuelt tilrettelagt indsats, hvor vi møder den unge, hvor den unge er.
  • Undervisning på tre linjefag: Studie, Sundhed og omsorg samt Håndværk og produktion.
  • Undervisning på stamhold med undervisning i alment dannende fag og ADL-færdigheder samt fokus på ungdomsliv.
  • Praktik og kurser som en integreret del af forløbet.
  • Et fedt ungdomsmiljø i både hverdag og fritid med bl.a. klubaktiviteter, fester, LAN-partys og meget mere.

Læs mere om Sputnik Stu Hvidovre

Fysiske rammer

Sputnik Campus Hvidovre flytter ind i en stor skolebygning på Arnold Nielsens Boulevard 68 i Hvidovre. Placeringen er i centrum af Hvidovre – tæt på sportsfaciliteter, legepladser og grønne områder. Der går busser lige uden for døren.

Skolen er godt indrettet til campus-tanken, hvor dagbehandling og stu har hver deres afdeling på samme matrikel og kan dele værkstedsfaciliteter.

Kontakt

Har du spørgsmål eller vil du vide mere om den nye afdeling, er du altid velkomne til at kontakte os: